Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Drømmer du om å jobbe på Sørlandet? Da har vi en ledig stilling for deg!

Ortopedisk avdeling Kristiansand søker deg som ønsker å jobbe i en avdeling med høyt kvalifiserte ortopedspesialister. Vi er spesialister innen
rygg, skopi, protese, hånd- og fotkirurgi.

Ortopedisk avdeling har 14 overleger og vi har 9 leger i spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus.

Sørlandet sykehus HF samarbeider med OUS i forbindelse med gruppe 1
tjeneste for leger i spesialisering.

Vi har nå fått godkjent en ny stilling for lege i spesialisering og søker etter lege i spesialisering nr 10.
Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling som lege i spesialisering, tiltredelse etter nærmere avtale. 

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig vikariat.

I tillegg har ortopedisk avdeling ledig stilling for en turnusventer (lege uten godkjent turnus) i 6 mnd med tiltredelse snarest mulig/etter avtale

Den som ansettes må ha fullført medisinstudiene og inneha autorisasjon.

Arbeidsoppgavene er tilsvarende Lis.1 stilling, men med unntak av vakt. Oppgavene kan være postarbeid, visittgang, innkomster og annet arbeid.

Hvis behov for opplæring i DIPS og Metavision ønskes dette gjennomført før oppstart. Det er ønskelig med 1 uke opplæring før oppstart. Vennligst spesifiser i søknaden hvorvidt du behøver opplæring i DIPS og/eller Metavision, samt hvilken dato du har mulighet til å tiltre. 

Spesialitet: ortopedisk kirurgi

Ortopedisk avdeling, Kristiansand er en del av Klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen har en ortogeriatrisk sengepost med
22 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000
operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15
000 polikliniske konsultasjoner i løpet av året.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning,  attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette
for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av
lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt
opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Lis 2-3 stilling

 • Vaktarbeid på dagtid og Kveld/natt
 • Med i traumeteam.
 • Poliklinisk virksomhet
 • Dagkirurgi
 • Elektive operasjoner

Lege u/turnustjeneste

 • Postarbeid
 • Innkomster
 • Visittgang
 • o.a

Kvalifikasjoner

LiS 2-3:

 • Gjennomført og godkjent turnustjeneste (LIS1)

Lege uten turnustjeneste:

 • Godkjent medisinstudier og autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt kvalifiserte overleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Avdeling med forskerkompetanse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Hjalmar Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 41 31
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image