Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en aktiv og tilstedeværende bedriftslege som kan være en faglig pådriver i vårt arbeid med å skape et helsefremmende og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vår bedriftshelsetjeneste består av bedriftslege, bedriftssykepleier og bedriftsfysioterapeut, og har et tett samarbeid med yrkeshygieniker og øvrige fagressurser innen HMS og HR. Bedriftslegen vil være medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten og rapportere til leder for BHT. Hos oss vil du få rike muligheter til å jobbe helhetlig og forebyggende med arbeidshelse og arbeidsmiljø i en intern BHT-ordning, med bred og tett kontakt med hele bedriften. Arbeidet innebærer interessante arbeidsmedisinske problemstillinger i et sterkt fagmiljø.
Ansvar og oppgaver
 • Delta i videreutvikling av bedriftshelsetjenesten i tråd med gjeldende krav, og sørge for gode tjenester, arbeidsmetoder og prioriteringer.
 • Arbeid med forebygging av skader og sykdommer ved å kartlegge risikofaktorer i arbeidsmiljøet og fremme forslag til forebyggende og helsefremmende tiltak. Identifisere sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og helseeffekter.
 • Utarbeide og gjennomføre målrettet helseovervåkning, herunder målrettede helsekontroller i tett samarbeid med bedriftssykepleier.
 • Bidra aktivt i bedriftens HMS, IA og Akan arbeid. Delta i AMU og andre interne samarbeidsfora. Delta i bedriftens sykefraværsoppfølging.
 • Bistå ansatte i forbindelse med mulige yrkessykdommer. Noe kurativ virksomhet i forbindelse med arbeidsrelaterte tilstander.
 • Være en viktig ressurs i bedriftens beredskapsfunksjon ved hendelser og bidra i øvelser med bedriftens industrivern.
 • Bidra med kompetanse om kjemiske helsefarer.
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora der det forskes på industrielle helsefarer. Samarbeide eksternt med bl.a. Helsevesenet, NAV, Kreftregisteret, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og HMS-ansvarlige i Glencore konsernet, samt representere bedriften i relevante fora innen Norsk Industri og internasjonale industriorganisasjoner.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i arbeidsmedisin
 • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste og som arbeidsmedisiner
 • Kompetanse innen toksikologisk eller epidemiologisk forskning vil være en fordel.
 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Relasjonell og trygghetsskapende, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy integritet og godt omdømme
 • Initiativrik og utadvendt
 • Utviklings-, lærings- og forbedringsorientert
Vi tilbyr
 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftens ansatte har felles hytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)
Søkere må være røykfrie
Søknadsfrist 25.02.2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Glencore Nikkelverk
Kontaktperson
Navn: Peter Hovland
Tittel: Leder bedriftshelsetjenesten
Telefon: 47 61 66 85
Arbeidssted
Kristiansand
Vesterveien 31
4613 Kristiansand