Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) (tidligere Hospice Lovisenberg) er en palliativ spesialenhet som ligger administrativt i Medisinsk klinikk. LLL består av Lindrende døgnenhet, Lovisenberg livshjelpsenter (LHS) og en Kompetanseenhet (FOU-enhet). Vi tilbyr lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlig kreftsykdom, pasienter med annen alvorlig lidelse, og døende. Døgnenheten med sine 12 plasser tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst og har drøyt 350 innleggelser per år. 

LLL er et palliativt senter, og er et utdanningssted i kompetanseområde palliativ medisin for leger. Vi tilstreber gjennom vår strategi å være framoverlent og i front innen fagområdet palliasjon.

Ved vår døgnenhet har vi ledig et sommervikariat for 2024 (en unik mulighet til å skaffe seg litt erfaring innen palliativ medisin). 
Stillingen kan besettes av LIS leger eller legestudenter med lisens på siste året, men også mer erfarne leger kan gjerne søke. 

Stillingen er et fulltidsengasjement for sommeren 2024 i minimum i 8 uker.

Vi er ute etter leger eller legestudenter med faglig engasjement og innsatsvilje som har mulighet til å jobbe i minimum 8 uker i perioden juni-juli-august 2024. Tidligere erfaring fra jobb i sykehus og/eller palliativ medisin er en fordel, men ingen forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby samarbeid med erfarne kollegaer og et meget erfarent tverrfaglig personell med høy kompetanse innen palliasjon, samt et arbeidsmiljø som er godt, stimulerende og utviklende.

Arbeidsoppgaver:
  • Posttjeneste ved vår døgnenhet sammen med erfarne overleger

Kvalifikasjoner:
  • Norsk lisens
  • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
  • Faglig engasjement
  • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig

For nærmere informasjon ta kontakt med avdelingsoverlege Are Kirkaas Normann på telefon 924 69 483.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Are Kirkaas Normann
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 924 69 483
Arbeidssted
Lovisenberggt. 17
0440 OSLO