Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Mars 2023 flyttet vi inn i Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg. Her er det til sammen åtte enheter, hvorav syv er for voksne og èn for barn og unge. Behandlere er knyttet til stort fellesareal i 2. etg med mulighet for tett samarbeid.

Enhet for alderspsykiatri og kognitiv svikt er en alderspsykiatrisk enhet med 10 døgnplasser. Søker til stillingen vil primært være tilknyttet døgnenheten, men arbeid ved alderspsykiatrisk poliklinikk og øvrige døgnenheter ved seksjonen må påberegnes.

Vi har ledig:

 • 100% fast stilling som overlege i psykiatri.

Spesialister i psykiatri og leger med kort tid igjen av spesialisering i psykiatri oppfordres til å søke. Psykologer/psykologspesialister kan også søke og vil bli vurdert for vikariat.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling i hovedsak av pasienter som har debut av alvorlige psykiske lidelser etter fylte 65 år samt pasienter med mistanke om demens før fylte 65 år eller med atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens som ikke kan håndteres i primærhelsetjenesten
 • Veiledning av ansatte i avdelingen og klinikken samt eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i bakvaktsordning som for tiden er 16-delt (tidspunkt for oppstart avhenger av når det blir ledig vaktlinje)
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialisering i psykiatri eller kort tid igjen av spesialisering i psykiatri (psykologer/psykologspesialister kan vurderes til vikariat)
 • Kjennskap til norsk lovverk inkludert psykisk helsevernloven
 • Erfaring med veiledning av leger i spesialisering i psykiatri er ønskelig
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglig team er ønskelig
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeidssted i nye lokaler med stort kollegafellesskap
 • Introduksjonskurs
 • Pensjonsordning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ole Kristian Drange
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 23 258
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet for alderspsykiatri og kognitiv svikt, Kristiansand 
Andreas Kjærs vei 93
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image