Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Øre nese hals avdelingen har ledig stilling for LIS 2/3 f.o.m. snarest. Vikariatet varer i 1 år med mulighet for forlengelse.

Øre nese hals avdelingen er en avdeling i Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering. Avdelingen holder til i sykehusbygget på Våland. Avdelingen består av følgende enheter: ØNH poliklinikk, høresentral, sengepost og oralkirurgisk seksjon. Det er høy aktivitet i avdelingen. ØNH faget har tilgang på 3-4 operasjonsstuer daglig med godt trent støttepersonell. Avdelingen har moderne utstyr blant annet innenfor øre, bihulekirurgi og halskirurgi. Avansert cancerkirurgi gjøres i Helse Bergen etter diagnostisering og klargjøring ved SUS. Avdelingen driver også med søvnmedisin i tett samarbeid med både nevrologisk avdeling og lungeavdelingen.  

På høresentralen gjennomføres både hørsel- og vestibularisdiagnostikk og tilpasning av høreapparater. Dyktige overleger gir god veiledning til leger i utdanning og de fleste læringsmål kan innfris ved tjeneste her. Det må likevel beregnes 1,5 år i tjeneste ved eks. Helse Bergen på grunn av særlige læringsaktiviteter knyttet til blant annet kreftkirurgi.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i generelt ØNH arbeid  
 • Arbeid på sengeposten inkl visitt
 • Arbeid på poliklinikken med både elektive og akutte pasienter
 • Forundersøkelse av pasienter som skal til operasjon
 • Opplæring på operasjon og gjennomføring av kirurgi under veiledning og etter hvert selvstendig
 • Håndtering av kreftpasienter og logistikken rundt pakkeforløp
 • Mottak av både akutte og elektive pasienter på vakt tid
 • Tverrfaglig samarbeid rundt pasientforløp 

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Ønskelig med bestått LIS 1 
 • Søkere med øre nese hals erfaring er ønsket
 • Det ønskes søkere som er interessert i alle deler av faget og gjerne også de som har interesse for forskningsaktivitet.  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet har stor betydning for at vårt team skal fungere optimalt
 • Strukturert og samvittighetsfull
 • Pasientorientert
 • Fleksibel og endrings villig
 • Gode samarbeids egenskaper
 • Engasjert
 • Takle høy arbeidsbelastning

Vi tilbyr

 • Godt læringsmiljø med engasjerte veiledere /overleger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i samsvar med overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Wenche Nyback
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 51 51 87 73
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering /øre-nese-hals avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image