Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.
Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling.
Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik har ca 215  årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik 1,2 og 3, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. 
Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.
Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik er lokalisert i det somatiske sykehuset på Gjøvik. Enheten er en åpen post med 10 plasser og er lokalisert nært Enhet for Allmenpsykiatri, også med 10 plasser. 
Enheten har pr i dag behandlerstillinger for 1 seksjonsoverlege, 1 overlege, 2 LIS og en psykologspesialist. 

DPS Gjøvik, Enhet for Akuttpsykiatri, har f.o.m dags dato ledig 100 % fast stilling for overlege. 

Arbeidsoppgaver

Overlegene  har sammen med psykologspesialist en faglig overordnet funksjon ved enheten, som innebærer direkte og indirekte kliniske oppgaver, samt pasientadministrativt arbeid.
Dette innbefatter blant annet:

 • Utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser, basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Ansvar for supervisjon og veiledning av enhetens LIS-leger
 • Bidra til teamarbeid, veiledning og undervisning i enheten for øvrig
 • Tett samarbeid med enhetens seksjonsoverlege
 • Arbeide i et tverrfaglig team, der miljøterapi inngår som en viktig del av behandlingen 
 • Delta i undervisning ved enheten og i avdelingen
 • Bistå i å ivareta drift jf. styringsverktøy og kvalitetsmål, og delta aktivt i enhetens og avdelingens kvalitet,- og utviklingsarbeid 
 • Inngå i vaktordning for de tre døgnenhetene lokalisert på Gjøvik
 • Liaison-tjeneste

Kvalifikasjoner

 • Lege med godkjent spesialistutdanning i psykiatri. LIS 3 leger som er på slutten av sin spesialisering kan også søke.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Det stilles krav til at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid
 • Erfaring fra tilsvarende virksomhet vil være en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert, og samtidig fleksibel
 • Du må ha et engasjement i forhold til ditt arbeid 
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper, og ser nødvendigheten av dette 
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Det forventes en fleksibilitet i forhold til å bistå/delta på andre enheter i DPS Gjøvik etter behov
 • At du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og engasjert arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Muligheter for kurs og faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Gun Kristin Løken
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 41604419
E-post: Gun.Kristin.Loken@sykehuset-innlandet.no
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90224635
E-post: Svein.Martin.Luth@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS GJØVIK Enhet for akuttpsykiatri, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik