Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som næringsdrivende fastlege? Vi søker ny kollega til hyggelig legekontor sentralt i Lillehammer. 

Sentrum legekontor ligger midt i Lillehammer, like ved jernbane og busstasjon. Legekontoreter et 3-legesenter der to er næringsdrivende og en er kommunal.Vi bruker Webmed som journalsystem med nye PC-er på alle kontorer med mulighet for videokonsultasjoner. Laboratoriet er moderne og godt utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT, celleteller, utstyr til kryo-behandling, el. kaut., små-kirurgi m.m.

Legesenteret har lave felleskostnader.Listen på 1100 pasienter er veldrevet med mulighet for god inntjening.Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til basistilskudd, et forsterket basistilskudd fra Lillehammer kommune ut fra listestørrelse. Kommunen har også sykefraværsordning på inntil 10 dager som dekkes med 60 % praksiskompensasjon.

Vi har to meget dyktige helsesekretærer på fulltid.

Innad på kontoret har vi kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær.

Lillehammer kommune har særskilt gode betingelser for fastleger.
Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til basistilskudd et forsterket basistilskudd fra kommunen ut fra listestørrelse. Næringsdrivende ALIS får ytterligere forsterket driftstilskudd. Om ønskelig, tilbyr kommunen fastlønn for ALIS inntil 2 år. Kommunen har sykefraværsordning og godtgjørelse for fravær grunnet egen og barn sykdom på inntil 10 dager pr. kalenderår.Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret. Hele ALIS forløpet kan tilbys i kommunen. Kurs blir dekket av kommunen.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret, og kommunen dekker kurs. Hele ALIS forløpet inkludert tjeneste i institusjon (Lillehammer Helsehus) tilbys i kommunen.

Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakten med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Dagberedskap dekkes av kommunalt ansatte fastleger, unntatt noe fordeling i skoleferier.

Lillehammer kommune jobber med prosjektet Bo trygt hjemme, med integrerte tjenester. Det er i første fase etablert legevaktsbil og trygghetspatrulje. Vi er i oppstarten av å utvikle samarbeid med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre.


Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Forsterket basistilskudd
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune med mulighet for fastlønn inntil 2 år.
 • Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for tjeneste i kommunal institusjon.
 • Muligheten til å jobbe i et veldrevet legesenter med godt innarbeidede interne rutiner og godt kollegialt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige fagpersoner.
 • Godt utstyrte legekontor i sentrum av Lillehammer
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Kirkegata 55,
2609 LILLEHAMMER