Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Frogner utlyser ledig fastlegehjemmel – deleliste 50/50 ved Colosseumklinikken Allmennseksjonen. Colosseumklinikken er et veldrevet legekontor med fem erfarne fastleger og god sekretærdekning. Colosseumklinikken holder til i flotte lokaler i Sørkedalsveien 10C., 0369 Oslo. Legene er selvstendig næringsdrivende. Det er én av hjemlene som utlyses som deleliste. Tiltredelse snarest etter avtale. Legearbeid etter avtale med hjemmelshaver, frem til avtroppendehjemmelshaver trer ut av praksis etter 5 år.
Vi har godt arbeidsmiljø og legger stor vekt på samarbeid og kollegial assistanse ved fravær.

Det forutsettes at søkere setter seg inn i gjeldende regelverk rundt deleliste med tanke på økonomiske forpliktelser, varighet mm. Vi krever at du er godt i gang med spesialisering i allmennmedisin, helst at du er ferdig spesialist. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid tilkommer i henhold til avtaleverket.

Det vil være en forutsetning for tiltredende lege å inngå de nødvendige avtaler for å drifte praksisen videre, helt likt som de andre legene på klinikken. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.

Det vises ellers til rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen, og fastlegeforskriften.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.


Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med delelisteansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Hjemmelen kan bli tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse, eller legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten, ca 1 vakt per måned.
 • Hjemmelen har per i dag et listetak på 1750 pasienter.

Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Kommet langt i spesialistutdanning i allmennmedisin, helst ferdig spesialist.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Vi legger stor vekt på fleksibilitet
 • Helt selvgående og er god i data
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Krav om politiattest
 • Kjennskap til pasientpopulasjon i bydel vil bli vektlagt
 • Tre referanser bes oppgitt

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det legges opp til 5 dager kurativ behandling.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Et godt læringsmiljø på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • Ferieavvikling i samråd med andre leger ved klinikken
 • Pridok journalsystem
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktperson
Navn: Tine Ravlo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 469 11 323
Arbeidssted
Sørkedalsveien 10C
0369 OSLO