Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Ledig fastlegevikariat ved Legegruppa SMS i Florø frå juni og ut året. Gode moglegheiter for forlenging om dette skulle være ønskeleg. Oppstart kan og tilpassast noko. Søkar bør helst ha fullført LIS1, men ein turnusventar er sjølvsagt og velkommen til å søke. Må ha refusjonsrett hos HELFO. Stillingsprosent frå 50-100% med legevakt utfrå ønske.

Legesenteret i Florø er eit stort og veldreven legesenter med 17 fastlegar, 2 LIS1 og 9 medarbeidarar. Legesenteret har eigen lab, EKG, spirometri, gyn-rom og veltstyrt kirurgirom. Flott og trygg stad for yngre legar å være med tanke på veiledning/supervisjon. Det nyttast CGM journal-system og det gis opplæring/hospierng i forkant. Legesenteret er ein del av eit større medisinsk senter i Florø sentrum og er samlokalisert med ei rekke andre helsetilbod og tenester ved Sunnfjord medisinske senter. Her finn du mellom anna NAV, fysioterapi, helsestasjon, augelege, barnevernteneste, psykologteneste, synssenter og diverse spesialistpoliklinikkar.

Ta gjerne kontakt dersom spørsmål!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kristina Valderhaug
Tittel: Lege
Telefon: 90243871
E-post: kristinasofievalderhaug@gmail.com
Arbeidssted
Kristina Valderhaug
Hans blomgate 39
6900 FLORØ
Søk på stillingen