Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli kreftlege?

Vi har ledig fast utdanningsstilling i onkologi og vikariat på ett og to år som lege i spesialisering med mulighet for forlenging. Oppstart i august/september eller etter avtale. Ved intern ansettelse kan det bli ledig flere vikariat av ulik lengde. 

Kreftavdelinga er Nord-Norges regionale kreftavdeling og består av sengepost (26 senger), poliklinikk, stråleterapi og palliativt senter. Hos oss får man bred erfaring i kreftomsorg, men også i generell indremedisin, forskning og palliasjon. Vi dekker hele utdanningsløpet i onkologi. Kreftfaget er i stadig utvikling, noe som gir nye behandlingsmuligheter, men også behov for mer klinisk forskning. Vi ønsker flere leger med på laget. 

For fast stilling gjelder følgende:

 • Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen vedd UNN HF
 • Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til fast stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Rotasjon på ulike team på sengepost, stråleterapien og poliklinikk
 • 8-delt primærvakt
 • Undervisning, forskning og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Erfaring fra arbeid med kreftpasienter er en fordel
 • Gode norskkunnskaper
 • Samisk språk- og kulturforståelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet blir vektlagt.
 • Vi søker en som kan kommunisere godt med pasienter og kolleger, som liker å lære og å lære fra seg og som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø og et godt sted for læring
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Magnar Johansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41128284
E-post: magnar.johansen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftavdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø