Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Gyn/obst avdeling i Arendal er det ledig 2 x 100% stillinger som overlege, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i begge stillingene.

 • Overlege, 1 års vikariat i 100% st., med mulighet for forlengelse
 • Overlege, 100 % st. fast

Vennligst spesifiser hvilken stilling du søker på.

Avdelingen er en fullverdig gyn-/fødeavdeling. I tillegg til gyn- og fødepoliklinikk utfører avdelingen alt innen gynekologiske operasjoner, med unntak av ovarial- og cervixcancer. Avdelingen benytter Da Vinci-robot. Avdelingen har tilgang på trenings- og simuleringsrom for miniinvasiv kirurgi.

Avdelingen yter fødselshjelp til omkring 900 fødsler pr. år. Vi har et selektert fødetilbud og samarbeider med fødeavdelingen i Kristiansand. Vi har en stor svangerskapspoliklinikk med tidlig ultralyd og samarbeider i team med ultralydjordmødre.

Avdelingen har et stimulerende forskningsmiljø: 3 leger med PhD og 2 PhD-kandidater.

Avdelingens ansatte består av 9 overlege, 5 leger i spesialisering, 22 jordmødre og 15 barnepleiere. Administrasjon av avdelingens pasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling. Det er spesialist til stede hele døgnet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Akuttfunksjon gyn/føde
 • Gyn operasjoner
 • Poliklinikk
 • Arbeid på dagtid og i vaktordning iht den til enhver tid gjeldende arbeidsplan

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning innen kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Erfaring fra DIPS
 • Erfaring fra arbeid i Partus og Metavision er en fordel

Personlige egenskaper

 • Motivert og interessert innen fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Aktivt forskningsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø, der engasjement og konstruktive innspill verdsettes
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Jeanne Mette Goderstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37 07 59 53
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn/obst avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image