Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sentrumsgården legekontor er et kommunalt driftet legekontor med 8.2 avtale  i Marker kommune, Ørje sentrum.

En av våre leger skal på et års permisjon fra og med 01.04.24, og i denne forbindelse trenger vi en lege i 100% stilling. Stillingen består av 50% fastlege oppgaver og 50% på sykehjem i kommunen. I utgangspunktet er fastlegestillingen knyttet til en 8.2 avtale, men kommunen kan tilby fastlønn dersom det er interesse for det.

Kontoret er kommunalt driftet med 5 selvstendig næringsdrivende fastleger. Kommunen eier og drifter lokalene og er ansvarlig for 5 erfarne og dyktige helsesekretærer/sykepleier + 1 LIS1 lege i et veldrevet og velutstyrt legekontor.

Vi tilbyr:
Fastlegehjemmel med 650 pasienter i en 8.2 avtale eller fastlønn og 50% sykehjemsstilling. 
Godt kvalifiserte og erfarne kollegaer og helsepersonell.

For en 8.2 avtale har kommunen egne tiltak som følgende:
-Godtgjøring for dagberedskap. For dagberedskap utbetales en vaktgodtgjørelse 3 ganger avtalefestet beløp, 
-Kompensasjon for innteksttap ved egen og barns sykdom 
-Kompensasjon for kurs i etterutdanning i allmennmedisin

Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet som kan gi mulighet for spesialisering. ALIS kandidater som går i en 8.2 avtale får ALIS-tilskudd og individuell veiledning. AlIS som går i en fastlønn ordning, får individuell veiledning.

Deltagelse i interkommunal legevakt som ligger i Askim

Kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført LIS1
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
Evne til å jobbe selvstendig, samtidig kunne be om råd ved behov
Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges
 
Generell informasjon:  
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.   

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Det legges vekt på personlig egnethet ved tilsetting. 

Marker kommune er opptatt av mangfold og at ingen diskrimineres. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Marker kommune
Kontaktperson
Navn: Golbon Sadrzadeh
Tittel: Kommuneoverlege/leder for legetjeneste
Telefon: 91249222
E-post: golbon.sadrzadeh@marker.kommune.no
Arbeidssted
Sentrumsgården legekontor
Storgata 52
1870 ØRJE