Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Senter for kreft og blodsykdommer ligger i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer,
Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling.  Senter for kreft og
blodsykdommer og Indremedisinsk avdeling  har alle læringsarenaer (utenom gruppe 1 tjeneste) som
er nødvendig for å oppnå  læringsmål i for LIS onkologi.

Vi utlyser en 100% vikar stilling for LIS Onkologi 2/3.

Vi søker også sommervikar LIS 0 eller medisinerstudent med lisens. Sommervikarer må jobbe mer enn 6 uker.

Kollegiet består av 10 overleger i onkologi, og 5 overleger i hematologi. Til sammen er 6 LIS er knyttet til
senteret. LIS deltar i 6-delt helgevaktordning med arbeidstid 8-16 lørdag og
søndag, sammen med en overlege i hematologi eller onkologi. LIS har tjeneste på sengeposten og i poliklinikk. Sengeposten har 28 senger fordelt på
onkologi, hematologi og palliasjon.

Senteret håndterer voksne pasienter med de fleste maligne sykdommer i tidligere Vestfold fylke. Vi har palliative sykepleiere,
som har kontakt med lindrende enheter på sykehjem og hjemmesykepleien. Vi er
opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har sosionom som del av teamet
rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som
samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon
for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i
onkologisk eller palliativ sykepleie. Sykehusets Avdeling for patologi har vært
tidlig ute med avansert diagnostikk for å kunne tilby persontilpasset medisin,-
et satsningsområde innen Senter for kreft og blodsykdommer.

For å oppnå at flere pasienter får tilbud om deltagelse i kliniske studier ble det etablert en forskningspoliklinikk finansiert av Kreftforeningen i 2023. Den skal også gi praktisk støtte til forskere i planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter. En av SKBs hematologer er aktivt med i etablering og drift av den nye forskningspoliklinikken. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke hematologisk og onkologisk forskningsaktivitet. 

Hverdagen på Senteret er travel, men vi har et godt arbeidsmiljø, og vi kan love deg en lærerik utdanning.

Sykehuset i Vestfold ligger i kort gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Sengepostarbeid for onkologiske og palliative pasienter
 • Medikamentell kreftbehandling i poliklinikk
 • Selvstendige konsultasjoner
 • Akutt vurdering og mottak av pasienter i poliklinikk

For sommervikarer er det sengepostarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 iht helsedirektoratets regler
 • Søker kan også være ALIS som har behov for sykehuspraksis
 • Gjerne erfaring med DIPS Arena og/eller Metavision
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med og har respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Allsidig tjeneste
 • God oppfølging og veiledning 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 412 85 393
Navn: Marius Ioan Taran
Tittel: Medisinsk faglig ansvarlig
E-post: MATARA@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg