Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Velkommen til flotte Harstad!

Vi har ledige fast stilling for lege i spesialisering i indremedisin. Ved intern ansettelse vil det tilkomme ledige vikariater. Tiltredelse etter avtale. Dette er stillingen for deg som liker å jobbe i et pulserende arbeidsmiljø og som ønsker å bidra i den spennende jobben det er å utvikle avdelingen til den beste for våre pasienter.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er en del av Helse Nord og inkluderer sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. UNN Harstad har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere, hvorav ca 25000 er hjemmehørende i Harstad kommune.

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har Seksjon sengeposter med 32 senger fordelt på to poster, 3 senger i egen Lindrende enhet, samt betjener medisinske overvåknings- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Videre har avdelingen Seksjon dagbehandling med dialyseenhet og 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling. Seksjon poliklinikk har lunge- og Medisinsk poliklinikk og en endoskopienhet. Sist har vi en seksjon for leger med 35 ansatte. Avdelingen har også et eget senter for forskning med flere stipendiater og legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom, klinisk arbeid hvis ønskelig. 

LIS2/3-sjiktet har en 10-delt arbeidsplan med todelt vaktdøgn. Utdanningsløpet hos oss har rotasjon hver 6 - 9 mnd til hjerte, lunge/infeksjon, gastro, hematologi, nyre og slag/geriatri. Medisinsk avdeling jobber etter mikroteammodellen, hvor teamene er organisert rundt de forskjellige spesialitetene. Teamene er tverrfaglige, hvor kompetanse i alle ledd etterstrebes. Avdelingen har blant annet spesialsykepleiere innen mer enn 10 forskjellige fagområder.

For faste stillinger gjelder følgende:
Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF
Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Harstad.

  Se også utdanningsplaner i UNN.

  Arbeidsoppgaver

  • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
  • Faglig ansvar i samarbeid med overlege
  • Delta aktivt i avdelingens kvalitetsforbedrende arbeid
  • Deltagelse i vaktordning, poliklinikk og postarbeid
  • Supervisering av LIS1-leger og sykepleiere
  • Delta aktivt i fagutviklingen i hele avdelingen

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon, samt godkjent norsk turnustjeneste/LIS del 1
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

  Personlige egenskaper

  • Kunnskapsinteressert
  • Løsningsorientert
  • Ansvarsbevisst
  • Ydmyk og lydhør for tilbakemeldinger
  • Liker tempoveksling i arbeidsoppgaver
  • God på prioritering
  • Trives med å jobbe i et tverrfaglig og miljø
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  • Muligheten til å ta hele spesialistutdanningen innen indremedisin med god progresjon. Vi prioriterer fordypningsdager, kurs og har rotasjonsplan lagt frem i tid
  • Muligheten til å ta store deler av læringsmålene i de øvrige indremedisinske spesialiteter og tilrettelegging for de øvrige læringsmål til ferdig spesialist
  • Supervisjon av faste overleger med lang erfaring 
  • Stor bredde i arbeidsoppgaver 
  • Din stemme er betydningsfull, vi har faste møter for dialog
  • Fremtidige forskningsmuligheter
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt rekrutteringstillegg
  • En region med store muligheter for kultur og friluftsliv
  • Bedriftsidrettslag og revy
  • Hjelp med å skaffe bolig ved behov
  • Nord-norsk kultur med ekstremt god humor
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Siv Jorunn Storli Olsen
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 77015597
  E-post: siv.jorunn.olsen@unn.no
  Navn: Thor-Martin Strand
  Tittel: Tillitsvalgt
  Telefon: 77015238
  E-post: thor.martin.strand@unn.no
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  St. Olavs gate 70
  9406 Harstad