Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Innlandet legesenter er det ledig fastlegehjemmel med listestørrelse på 1500 pasienter. Legesenteret har 5 fastleger, er organisert som AS, og holder til i nye moderne lokaler i sentrum av Hamar. Den som overtar fastlegehjemmelen, forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene. 

Ledig fra d.d.

Legesenteret har 8 dyktige helsesekretærer som deler 6,3 årsverk. Det benyttes WebMed journalsystem.

Hamar kommune har til sammen 37 fastleger fordelt på åtte legekontorer med en stor andel av leger som er spesialisert innen allmennmedisin.

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet for LIS3. ALIS gir veiledning og ALIS tilskudd. For tiden gis det et økt basistilskudd og vi er i en prosess om fastlegenes rammevilkår for øvrig. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege for pasienter på listen
 • Legen er også forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktsordningen. Hedemarken interkommunale legevakt er velfungerende med blant annet daglegevaktordning og legevaktbil
 • Pr i dag er det ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men det kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer i uken.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Søker må være spesialist innen allmennmedisin, ha påbegynt spesialisering eller forplikter seg til å starte i spesialisering
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • Det blir lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, engasjement for å være pasientens fastlege og for å bidra i et praksisfellesskap 

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting legges det vekt på personlig egenhet og gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement for fagfeltet allmennmedisin og for å være pasientens fastlege
 • Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgsloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
 • Kopier av vitnemål og attester må vedlegges søknaden


  Vi tilbyr

  • For tiden gis det økt kommunalt basistilskudd og vi er i en prosess om fastlegenes rammevilkår for øvrig.
  • ALIS avtale med tilgang til veileder og ALIS tilskudd hvis aktuelt
  • Et godt fagmiljø og god pasienttilgang

  Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening ASA 4310

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Fastlege/hjemmel/avtale
  Arbeidsgiver
  Hamar kommune
  Kontaktpersoner
  Navn: Turid Haugen Karset
  Tittel: Daglig leder fastlegeavtalene, Hamar kommune
  Telefon: 489 99 036
  Navn: Tehua Michael Xu
  Tittel: Fastlege og spesialist allmennmedisin, Innlandet legesenter
  Telefon: 452 87 906
  Arbeidssted
  Helse og omsorg, Hamar kommune 
  Vangvegen 31
  2317 Hamar