Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk klinikk, Haugesund sykehus, Helse Fonna, søker etter spesialist i hematologi.

Hematologsik seksjon er en del av medisin avdeling B, som er en av elleve avdelinger i klinikk for medisin Haugesund og Odda. Hematologi er samorganisert i avdeling B med endokrinologi og infeksjon og er lokalisert på Haugesund sykehus. Medisin avdeling B har en felles sengepost med 16 senger, hvor av åtte av sengene er fortrinnsvis for pasienter med hematologiske sykdommer og bemannet med ansvarlig hematolog og LIS. Ved høyt belegg forekommer det også andre generelle indremedisinske problemstillinger på sengeposten. 

I tillegg til sengeposten utredes og behandles pasienter med hematologiske sykdommer i poliklinikken, og det er en dedikert kreftpoliklinikk hvor pasienter mottar behandling. Hematologisk seksjon har ansvaret for all hematologi, inkludert lymfomutredning –og behandling, i Helse Fonna, og har med det et pasientgrunnlag på ca. 180.000. 

Vi har per i dag to faste overleger, to LIS 3 innen blodsykdommer og 2-3 LIS2 i generell medisinsk tjeneste. Seksjonen er godkjent utdanningsinstitusjon for LIS i blodsykdommer. Det er et lite, men voksende fagmiljø og vi har et godt samarbeid med både Haukeland og Stavanger Universitetssykehus. Det er blant annet felles internundervisning i hematologi to dager i uken.  

Grunnet økende behov søkes det nå etter ytterligere en fast overlegestilling i avdelingen. Som hematolog ved Haugesund sykehus får en mulighet til å jobbe med et bredt spekter av hematologi. Med unntak av benmargstransplantasjoner og høydose cytostatikabehandlinger utreder og behandler vi flertallet av de hematologiske sykdommene. Dersom kandidaten ønsker vil det være mulighet for å tilrettelegging for forskning kombinert med en klinisk stilling.  Legene som jobber ved hematologisk seksjon deltar som hovedregel i generell indremedisinsk vaktteam (for tiden 12-delt), gitt generalistkompetanse.  

Arbeidsoppgåver

 • Utredning og behandling av pasienter med fortrinnsvis hematologisk sykdom, men også generelle indremedisinske problemstillinger på sengepost  
 • Hematologisk poliklinikk 
 • Veiledning av LIS-leger og bidrag til internundervisning
 • Deltagelse i generell indremedisinsk vakt, gitt generalistkompetanse. Individuelle tilpasninger er mulig.  

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som hematolog er ønskelig, men leger som har kommet langt i spesialiseringen innen blodsykdommer kan også søke.  
 • Gode muntlig- og skriftlig norskkunnskaper.  
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Arbeider målrettet og strukturert
 • Fleksibel og arbeidsom
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med både pasienter, pårørende og kolleger

Vi tilbyr

 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet for tilrettelegging for forskning ved interesse.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomster 

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Stapnes Bjørnsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 48159483
Navn: Lise Bruntveit
Tittel: Avdelingsleiar - medisin avdeling B
Telefon: +47 99647391
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling B, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen