Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon tidlig Psykosebehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet er en spesialavdeling for utredning og behandling av pasienter med  førstegangspsykose. Vi har områdefunksjon for Oslo, og tar imot pasienter med uavklarte eller etablerte psykoselidelser i aldersgruppen 17-30 år. Vi tilbyr høyspesialisert oppfølging i inntil 5 år. Seksjonen har en døgnenhet og en poliklinikk, med en egen dagrehabiliteringsenhet tilknyttet poliklinikken. I tillegg til individualsamtaler med behandlere tilbys pasientene våre oppfølging av arbeids- og utdanningsspesialister, sosialfaglig bistand, kognitiv trening, familiearbeid, IMR, og flere kreative og fysiske gruppeaktiviteter. 
Som overlege får du tid og mulighet til å følge egne pasienter over tid, i tillegg til å bidra med medisinskfaglig ansvar i samarbeid med behandlere fra andre faggrupper. Seksjonen tilbyr oppfølging av pasientene i opptil fem år, rammer som er sjelden i dagens psykiske helsevern. Vi tror vi tilbyr våre pasienter gode og integrerte tjenester, og håper du er interessert i å bli en del av vårt flotte behandlingstilbud for en periode, og på den måten få erfaring med høyspesialisert poliklinisk psykosebehandling.
Vi har nå en ledig vikariat for overlege ved vår poliklinikk. Tiltredelse fra 01.03.24 eller etter avtale. Vi søker primært etter en overlege, men leger på oppløpssiden av spesialiseringen er også velkommen til å søke.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser
 • Medisinskfaglig ansvar for pasienter med behandlere fra andre faggrupper
 • Oppfølging av pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern
 • I en del av vikariatsperioden vil det være aktuelt å delta i felles bakvaktslag for døgnavdelingene lokalisert på Gaustad sykehus
 • Det forventes at poliklinisk behandler ivaretar det helhetlige behandlingsansvaret for pasienten og koordinerer oppfølging av andre faggrupper og instanser 
 • Veiledning av LIS kan være aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringløp er også velkommen til å søke på stillingen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • er en sosial og omgjengelig person som vil passe inn i og bidra til vårt gode arbeidsmiljø
 • har stor arbeidskapasitet og liker å bidra i faglige diskusjoner
 • har evne til å jobbe selvstendig og tåler å stå i vanskelige avveininger/vurderinger
 • liker å jobbe i team og har evnen til å samarbeide på tvers av ulike faggrupper
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • personlig egnethet samt interesse for å jobbe med denne pasientgruppen vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med høy kompetanse på utredning, behandling og rehabilitering ved psykoselidelser
 • En seksjon med aktiv klinikknær forskning
 • En arbeidsplass der god og integrert pasientbehandling over lengre tid er standarden 
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling og gjennom et vikariat blir en del av og godt kjent med høyspesialisert poliklinisk psykosebehandling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Erlend Strand Gardsjord
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 99504728
  E-post: b28593@ous-hf.no
  Navn: Anne Kristine Nesje Walseth
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 22029400
  E-post: uxekwa@ous-hf.no
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon tidlig psykosebehandling, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 21
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image