Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi er en stor avdeling, og våre medarbeidere har bred og høy faglig kompetanse. Vi har en solid legegruppe, med erfarne overleger på alle seksjoner slik at støtte og veiledning er lett tilgjengelig. Vi har et ivaretagende og engasjert arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets fagutvikling. Barne- og ungdomspsykiatri er et satsingsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med å styrke og bedre tilbudet vårt. Du som begynner å jobbe hos oss vil få ta del i dette utviklingsarbeidet. 

Vi søker leger med interesse for den store bredden i vårt fagfelt og som kan dele vårt engasjement både for pasienter og arbeidsmiljø. Erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatri er nyttig i de fleste andre legespesialiteter, og vi søker også deg som primært ønsker denne erfaringen. Spesielt oppfordrer vi allmennleger til å søke.

BUPA består av dag/døgn-enheter og poliklinikker lokalisert ulike steder i Oslo. LIS jobber både i tverrfaglige team og selvstendig. Primære arbeidsoppgaver er utredning og behandling av moderate til alvorlig psykiske lidelser hos barn og ungdom. LIS får ivaretatt alle krav gjeldende til spesialiteten, i form av fordypningstid, tett veiledning av overlege på enheten og undervisning lokalt og sentralt i BUPA. BUPA samarbeider godt med sykehusets øvrige klinikker, og hele spesialistutdanningen kan gjennomføres ved Oslo universitetssykehus. Vi har ledig vikariater med mulighet for forlengelse med oppstart 1. mars 2024 eller snarest. De ledige stillingene er lokalisert både i poliklinikker og dag/døgnenheter. Stillingen innebærer også mulighet til å være 1 år på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus; S-BUP’s Ullevål team.
 Stillingene innebærer deltakelse i 10-delt hjemmevaktordning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Det må påberegnes deltakelse i p.t. 10-delt hjemmevaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er en fordel og vil bli vektlagt

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • er fleksibel, løsningsorientert og robust
 • er positiv og har evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • har interesse for forskning

Vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Eget nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Deltakelse å obligatoriske kurs i spesialiteten
 • Faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med et spennende fagfelt
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anna Grimnes
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
E-post: uxgann@ous-hf.no
Navn: Ruth Kari Ramleth
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
E-post: rutram@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image