Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å vere med i vårt team? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som gastrokirurg/generell kirurg. Arbeidstidsordning etter individuell avtale.

Odda Sjukehus er eit lokalt sjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt 11000.

Odda Sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap.
Vi har eit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar. Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus.

Odda Sjukehus har akuttmottak, operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typar pasientar blir tatt imot og vurdert for vidare behandling.
Vi har godt etablert kirurgisk og medisinsk poliklinikk, dagbehandling, dagkirurgi, røntgen og laboratoriet støttefunksjon.

Vi har eit høgt tverrfagleg nivå. Vi har fast tilsette overlegar innan medisin, kirurgi og anestesi.

Velkommen til Odda!

Les meir om vakre Hardanger på hardangerfjord.com https://www.hardangerfjord.com/odda

Arbeidsoppgåver

 • Legearbeid på operasjon, sengepost, poliklinikk, dagkirurgi og overvakingsseksjon
 • Den som tilsettes må inngå i avdelingens gjeldende vaktordning
 • Supervisjon og vegleiing av LIS 1 
 • Samarbeid på tvers av lokasjonane innad i helseføretaket.

Kvalifikasjonar

 • Norsk dokumentert autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i gastrokirurgi og/eller generellkirurgi
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad 

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Ha gjennomføringskraft
 • Interesse for forbetringsarbeid
 • Personleg eignetheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø som har fokus på kvalitet og utdanning
 • Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende overeinkomst og arbeidsreglement - mulighet for individuell arbeidstidsordning.
 • Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • Ein arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivbedrift (IA)
 • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Kari Marie Tjelmeland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: +47 5365112
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling somatikk Odda sjukehus, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 10
5750 ODDA
Søk på stillingen