Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tranby legesenter er et legefellesskap med seks etablerte fastlegehjemler. Senteret er lokalisert i landlige omgivelser med kort avstand til bussholdeplass, boligområder og kjøpesenter. Lokalene er lyse og luftige og nyoppusset i 2017. Det er seks moderne legekontorer og et eget gynrom. Senteret har et allsidig laboratorium med spirometri og 24timers blodtrykk og rikelig med analyseapparater for lokale prøver, samt forsendelse primært til Drammen sykehus med elektronisk oppkobling via DIPS interactor. Det er egen skiftestue med EKG, utstyr til sårskift og småkirurgi, samt akuttbehandling. Det er utarbeidet gode faglige og driftsmessige rutiner, og det er et godt arbeidsmiljø med stabile og dyktige medarbeidere. Vi har Webmed journalsystem. Samlokalisert i lokalene er også et fysioterapisenter, tannlege og naprapat.

Mer info på hjemmesiden https://tranbylegesenter.no.

Det er for tiden 1 ledig hjemmel med ca 930 pasienter, som driftes med selvstendig næringsdrift. Ønsket oppstart 01.09.24. 

Det forventes at ny lege inngår en intern driftsavtale med eksisterende leger i senteret, samt et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende.
Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/.

Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning (eventuelt fritak må kunne dokumenteres)
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid, inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
For ALIS:
Lier er registrert utdanningsvirksomhet.
Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 
 
Andre opplysninger
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 29 hjemler i kommunen, fordelt på 8 legekontor. Det avholdes ALU 3-4 ganger i året og det er godt oppmøte.

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med daglig leder Arve Chatmongkol Saxrud, telefon 41433543 mail asaxrud@online.no

For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv. ta kontakt med kommuneoverlege Charlotte Sogn på epost kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Charlotte Sogn
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 95136465
E-post: kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tranby legesenter
Dølasletta 7
3408 TRANBY
Søk på stillingen