Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Øyeavdelingen i Moss søker ny overlege med oppstart våren/sommeren 2024

Ved øyeavdelingen behandler vi de fleste øyesykdommer og tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk- og
kirurgisk behandling. Øyeavdelingen jobber for å gi øyehelsetjenester med
høy kvalitet til de som trenger det til riktig tid. Våre medarbeidere er svært
dedikerte og har alltid pasienten i fokus.

Øyeavdelingen i
Moss har en egen injeksjonsklinikk, som ble  åpnet i 2021. Injeksjonsklinikken er godt utstyrt for å kunne håndtere et økende behov for injeksjoner i årene framover. Sykepleierne setter injeksjoner (inkludert Ozurdex). Legene vurderer OCT i et åpent kontorlandskap. Dette gjør det enkelt å konferere og diskutere med kollegaer når det dukker opp spørsmål eller spennende kasus vedrørende injeksjonsbehandlingen. 

Søknader behandles fortløpende. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Polikliniske konsultasjoner
 • Okuloplastikk med fokus på utvikling av dette fagfeltet, samt opplæring og undervisning knyttet til okuloplastikk
 • Delta i hjemmevaktordning. I vakttjenesten inngår oppfølging og behandling av akutte pasienter på Sykehuset Østfold Kalnes
 • Veiledning av og undervisning av LIS
 • Bidra til forskning og fagutvikling innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer
 • Den som tilsettes må beherske nordisk språk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger positivitet og gode samarbeidsevner samt personlig egnethet
 • Du har interesse og mulighet for å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Stor arbeidskapasitet og ansvarsfølelse for pasientene

Vi tilbyr

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Oddbjørn Bjordal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 938 20 793
Arbeidssted
Øyeavdelingen
Peer Gynts vei 74
1535 Moss