Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en fastlegehjemmel på Solli Klinikk, Jessheim, med listestørrelse på 800 pasienter.
Kontoret har 6 fastleger og Lis 1. Vi holder til i  nye lokaler med nærhet til offentlig transport, det er 3 minutters gange til Jessheim stasjon.
Veldrevet praksis med god pasienttilgang. Vi har smågruppe en gang pr uke, og CGM Journalsystem. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de andre legene på kontoret, og må komme til enighet med fratredende lege om overdragelse av praksisen. Dersom du er under spesialisering, tilbyr kommunen ALIS-avtale. 


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Deltagelse i interkommunal legevakt ved ny og moderne legevakt
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges, men for tiden er det ingen kommunale oppgaver lagt til hjemmelen.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnus/LIS1
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • God klinisk vurderingsevne

Personlige egenskaper
 • Empati og gode samarbeidsevner
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Evne til å bidra til utvikling og nyskaping i kontorets tjenestetilbud
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det legges stor vekt på gjenværende legers uttalelse, j.fr. ASA 4310, pkt 5.5.

Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale med Ullensaker kommune.
ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter og veiledning. I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at attester ikke skal legges ved søknaden. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aase Brit Hertzenberg Fæhn
Tittel: Fastlege
Telefon: 90522349
E-post: dr.aasebrit@solliklinikk.no
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM