Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi lyser ut vikariat for lege i spesialisering i klinisk farmakologi med snarlig tiltredelse og varighet til 31.12.2024. Vikariatet lyses ut med mulighet for forlengelse. 

Ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål jobber vi med klinisk farmakologiske tjenester knyttet til analyse av rusmidler, psykofarmaka, toksiske alkoholer, hjerte-karmidler, i tillegg til utvalgte antiepileptika og antibiotika. Vi har fire LIS-stillinger og fem overlegestillinger i seksjonen. Legene har det medisinskfaglige ansvaret for de farmakologiske analysene som utføres på Ullevål og samarbeider tett med analyseenheten og utviklingsenheten internt i seksjonen. Vi har også utstrakt samarbeid om farmakologiske problemstillinger med både klinikere og forskere i og utenfor sykehuset. Seksjonen er i prosess med å forbedre og effektivisere analyserepertoaret hva gjelder flere av de nevnte fagområdene, og med å forbedre øvrige klinisk farmakologiske tjenester. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i klinisk farmakologi. Stillingen gir mulighet for å fordype seg i et spennende fagområde som er i stadig utvikling. 

Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin og har oppgaver og kompetanse som spenner vidt innenfor farmakologien. Avdelingen har virksomhet innen klinisk farmakologi (laboratorieservice), basal og klinisk farmakologisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsovervåkning, dopinganalyse, klinisk legemiddelutprøving, legemiddeløkonomi, legemiddelsikkerhet og legemiddelforsyning. Avdelingen har til sammen ca. 130 ansatte. Klinisk farmakologi utgjør tre av seksjonene i avdelingen, og har laboratorievirksomhet, også på Rikshospitalet og ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika i tillegg til Ullevål.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med resten av legegruppen være bindeledd mellom klinikere og laboratoriet.
 • Kontakten med klinikere innebærer for eksempel svarkommentering, besvarelse av henvendelser, undervisning og møtedeltakelse.
 • Kontakten med laboratoriet innebærer deltakelse i tverrfaglig samarbeid, blant annet ved å bidra i metodeutvikling av nye analysemetoder og forbedringsarbeid knyttet til eksisterende metoder. 
 • Forbedringsarbeid, blant annet knyttet til kommentering av analysesvar og til kvalitetsarbeid generelt.
 • Spesialistutdannelse innebærer blant annet faglig veiledning og systematisk kollokvievirksomhet. Leger i spesialisering forventes å bidra aktivt i internundervisning.
 • Deltakelse i interne og eksterne møter, arbeidsgrupper, råd og utvalg.
 • Samarbeid med fagmiljø i andre avdelinger og klinikker i OUS.
 • Ev. kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) rettet mot fastleger i regionen og/eller benytte KUPP-metodikk internt i OUS.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Kan vise til interesse og engasjement for faget klinisk farmakologi, gjerne med basis i klinisk erfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Være selvdrevet og ha evne til selvstendig arbeid
 • Være løsnings- og resultatorientert 
 • Trives med samarbeid og ha gode evner til å skape relasjoner og bygge nettverk
 • Ha høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet for spesialistutdannelse
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i pensjons- og forsikringsordninger

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingebjørg Gussgard Gustavsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23016430
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for farmakologi, Medisinskfaglig enhet Ullevål, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image