Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du vår nye barne- og ungdomspsykiater?
Er du vår nye spesialist som har et brennende engasjement for barn , unge og familier?. Du liker å jobbe med et tverrfaglig team, der du vil få anledning til å være med på å sette ditt preg på enheten.

Hvem er vi?

Vi er en allmenn psykiatrisk døgnavdeling med 7 plasser for barn og ungdom opp til 18 år, som gir tilbud om psykiatrisk utredning  og behandling til pasienter .Videre tilbyr vi familieterapeutisk behandling for familier.  Enheten har et eget skoletilbud lokalisert på Mosjøen videregående skole, som samarbeider tett med den skolen pasienten er tilknyttet hjemmefra. Henvisninger til enheten kommer fra de lokale BUP på Helgeland, men vi mottar også henvisninger utenom eget foretak .
I samarbeid med døgnavdeling for voksne tilbyr enheten også familiebehandling ved postpartum lidelse.
 

Som ansatt ved  Døgnavdeling for barn, ungdom og familie får du være med på å sette preg på enheten både faglig og personlig. Du får arbeide selvstendig, med høy grad av påvirkning på egen arbeidshverdag, innenfor gitte rammer. Personalet består av et godt, tverrfaglig team med psykiater, psykologspesialister, psykolog og familieterapeuter i behandlerstaben og 19 miljøterapeuter med varierte profesjoner; blant annet sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og lærere.

Vi har mye fokus på å ivareta det gode arbeidsmiljøet, og ser viktigheten av faglig og personlig utvikling. Vi kjører ukentlige interne undervisninger, og tilbyr veiledning, kurs og videreutdanninger. 

Hvor holder vi til:

Mosjøen er en by med ca. 9794 innbyggere og ligger i Vefsn kommune på Helgeland, men  umiddelbar nærhet til den vakre helgelandskysten, Børgefjell- og Lomsdal-Visten nasjonalpark, det er derfor gode muligheter for friluftsliv på fjell, land og hav.

Mosjøen er ingen  metropol, men en småby med flere tilbud. Mosjøen har et godt kulturtilbud, det arrangeres stadig konserter og ulike arrangement, Vi kan blant annet nevne Galleria kunstfestival, Festspillene på Helgeland, Bysprinten, Arktisk mat som årlig samler byens innbyggere og tilreisende. I nær avstand  ligger Helgelandsbyene Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo I Rana, med mulighet for ytterlige adspredelser  på fritid. Festivallivet  er rikt i regionen, vi byr på kort reisevei til blant annet Trænafestivalen og Havfolket. Verket på Mo i Rana , Havnafestiavlen i Sandessjøen og Roots-festivalen i  Brønnøysund.

Overordnet faglig profil:

Vi bygger behandlingen vår på en utviklingsstøttene behandlingsmodell som vektlegger et samarbeid med pasienten selv, deres familier, nettverk og lokale hjelpeinstanser. Vi har en relasjonell tilnærming som i mange situasjoner er tuftet på mentalisering, og er i gang med kompetanseheving i traumeforståelse, mindfulness, familieterapi og spiseproblematikk. Videre følger vi nasjonale helsemyndigheters føringer  med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagende ved inntak og vurdering av rettighetsstatus.
 • Faglig ansvarlig for å utforme rutiner og prosedyrer i forhold til medikamentell behandling og administrering av medisiner i avdeling.
 • Sitte i tverrfaglig team i forhold til diagnostikk ( akse 4), behandling, evaluering av effekt av behandling.
 • Samstemning av medisin.
 • Medikamentell behandling, eventuell oppfølging under innleggelse
 • Henvisning til fysioterapitjeneste Skrive ut pleiepenger/ omsorgspenger til foresatte
 • veiledning og undervisning

Tilgjengelighet:

 • Psykiater må være tilgjengelig for drøfting av akutte situasjoner i avdeling generelt, men særlig i situasjoner der medikamentell behandling er aktuell problematikk. Tilgjengelig innen en dag.  
 • Diagnostiske drøftinger, inntak, og evalueringa av behandling krever ukentlige møter.
 • Samtaler med innlagte pasienter i henhold til medisinske rutiner i avdeling. Gjennomføres ved hjelp av Wherby i uker der psykiater ikke er fysisk til stede (ukentlig tilgjengelig).

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som barne- og ungdomspsykiater i Norge
 • Det er ønskelig med erfaring  fra klinisk arbeid  innen psykisk helse og rus, barn og unge
 • Du må beherske skandinavisk språk  muntlig og skriftlig
 • Med fordel ha kjennskap til DIPS arena
 • Godkjent politiattest  må fremlegges ved ansettelse
 • Lis med kort tid til ferdig spesialist oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og flerfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig.
 • Gode samarbeidsevner overfor pasient/pårørende og behandlere og miljøterapeuter . 
 • Du er strukturert og målbevist, men kan også være fleksibel når det trengs

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale
 • AFUP for overleger,4 mnd i løpet av 5 år for spesialister
 • Deltagelse i Barne-og ungdomspsykiatriprogrammet i Helse Nord, regionalt fagnettverk
 • Spennende faglig fellesskap med varierte  og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt ,stabilt og tverrfaglig kollegialt fellesskap
 • Kompetanseutvikling
 • Mulighet for å kombinere fysisk tilstedeværelse med hjemmekontor løsning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Monica Aune
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92020634
Arbeidssted
Døgnavdeling for barn , unge og familie Mosjøen, Klinikk for psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF
Vefsnvegen 25
8661 Mosjøen
Søk på stillingen