Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

60% stilling som tilsynslege ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) – eventuelt vikariat i inntil ett år for søkere uten LIS1

JORS er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet institusjon med totalt 47 sykehjemsplasser fordelt på tre avdelinger, hvorav to avdelinger for demente og en somatisk avdeling. Somatisk avdeling inkluderer også korttidsplasser for rehabilitering, kartlegging og palliasjon, samt en kommunal akutt døgnplass.

Vi har godt utdannet og dyktig personale som er gode på tverrfaglig samarbeid.

Tilsynslegene forventes å håndtere økende kompleksitet i medisinske problemstillinger, så vel som vurderinger gjeldende samtykkekompetanse og bruk av tvang, pårørendeinvolvering og -samarbeid og samhandling med samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det forventes også at tilsynslegen bidrar som medisinskfaglig rådgiver inn mot organisering av institusjonstjenesten
.
Vi ønsker en engasjert og trygg lege som har motivasjon og interesse for alders- og sykehjemsmedisin, og som ønsker å bidra til at vi videreutvikler gode pasientforløp og interne rutiner. Stillingen er faglig utfordrende og har interessante oppgaver, og den er ledig omgående.


Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter i henhold til kommunens rutiner
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Det kreves dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • kan med fordel ha spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra alders- og sykehjemsmedisin
Personlig egenskaper:
 • Interesse og motivasjon for alders- og sykehjemsmedisin/geriatri
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har helhetsperspektiv
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:
 • Tilrettelegging for spesialisering ibl.a. samfunnsmedisin
 • For LIS legges til rette for spesialiseringsløp mot allmennmedisin, inklusive permisjonsmuligheter
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling.
 • det er mulighet for noe fleksibel arbeidstid (bundet + ubundet tid)
 • Pensjonsordning gjennom KLP
Originalattester og autorisasjon bes tatt med til eventuelt intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Jevnaker kommune
Institusjon
Kontaktperson
Navn: Anita Stenersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 479 03 794
E-post: ani@jevnaker.kommune.no
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Ole B. Bergersvei 1
3520 JEVNAKER