Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vikariat for lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved OUS Rikshospitalet

Vi søker vikar i 100 % stilling ved Seksjon for gastromedisin, Avdeling for
transplantasjonsmedisin, OUS Rikshospitalet. Vi ønsker fortrinnsvis LIS2/LIS3,
men vil også vurdere leger som er ferdig med LIS1 eller venter på LIS1-tjeneste. Du må kunne jobbe alle hverdager. Stillingen er ledig fra 01.03.24 til
01.09.24, det kan bli mulighet for forlengelse. 

Arbeidet vil i hovedsak være postarbeid med innkomstjournaler, visittgang og epikriser. Avhengig av hvor mye erfaring du har kan det bli
aktuelt med vakter. Er du LIS3 med skopierfaring vil vi legge til rette for rotasjon
til Gastrolab.

Hovedarbeidsområdene ved seksjonens sengepost og dagenhet er diagnostikk og behandling av kompliserte lever- og gallegangssykdommer,
inkludert utredning for og oppfølging etter levertransplantasjon, og
nevroendokrine tumores (NET).

Seksjonen har også et gastroenterologisk undersøkelseslaboratorium (Gastrolab)
der det i tillegg til ordinære endoskopier utføres avanserte endoskopiske
prosedyrer inkludert ERCP, ballong-endoskopi og endoskopisk ultralyd med
diagnostiske og terapeutiske punksjoner.

Det er omfattende vitenskapelig aktivitet ved seksjonen, nært knyttet til de pasientgruppene vi behandler.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er primært knyttet til sengeposten og omfatter journalopptak, visitt og oppfølging av inneliggende pasienter, samt epikrise og oppfølging av resultater og prøvesvar. Vi har en rekke møtepunkter for tverrfaglig diskusjon i løpet av uken i tillegg til internundervisning. Postarbeidet skjer i tett dialog med overlege med blant annet daglig felles previsitt. Arbeid ved vår seksjon gir erfaring med og kompetanse blant annet innen kompliserte leversykdommer og levertransplantasjon. 
 • For LIS3 med endoskopierfaring er det mulighet for rotasjon til Gastrolab for en fast tidsperiode hvor man kun utfører endoskopiske prosedyrer og har poliklinikk med gastroenterologiske problemstillinger.
 • Deltakelse i vaktordning som for tiden er 16-delt primærvakt vil vurderes avhengig av din tidligere erfaring. Vaktene deles med LIS på seksjon for nyremedisin, infeksjonsmedisin, endokrinologi og blodsykdommer. Det er ikke mottaksarbeid på dagtid i vanlig forstand da hver seksjon tar imot sine pasienter på sengepost. Kvelds- og nattarbeid består i hovedsak av tilsyn på og oppfølging av inneliggende pasienter, kun et fåtall pasienter innlegges etter ordinær arbeidstid. Problemstillingene på vakt vil i de fleste tilfellene være knyttet til spesialfunksjonene på de ulike sengepostene. Både i vaktrollen og på dagtid får man erfaring og kompetanse som skiller seg fra rutinen på et lokalsykehus, blant annet knyttet til immunsuppresjon og immunsvikt. Det er god tilgang på hyggelige seksjonert bakvakter på døgnbasis og god døgnkontinuerlig bemanning i alle typer støttefunksjoner på sykehuset.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege / Universitet/cand.med.
 • Vi ønsker fortrinnsvis LIS med erfaring utover LIS1 tjeneste (LIS2/LIS3), men vil også vurdere leger som er ferdig med LIS1 eller venter på LIS1-tjeneste (i dette tilfellet blir stillingstittel lege uten turnus).  
 • Det er en fordel om du har erfaring med DIPS og Metavision. 
 • For ansettelse som LIS 2/3: Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du har:

 • Evne til å arbeide i team 
 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Evne til god kommunikasjon med pasienter og pårørende 

Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø med svært gode muligheter for faglig utvikling 
 • Meget godt og inkluderende arbeidsmiljø  
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Kristine Wiencke
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 41 30 27 49
  Arbeidssted
  Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 20
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image