Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som PhD-stipendiat i 100% stilling over 3 år. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen eller annen relevant mastergrad. Det forutsettes at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Stillingen som PhD-stipendiat vil bli tilknyttet forskningsprosjektet ARCTIC-FORWARD, en langtidsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt (RA) som har mottatt moderne behandling. Hensikten med stipendiatprosjektet er å studere interstitiell lungesykdom ved RA, en alvorlig og potensielt livstruende komplikasjon. Det er gjort en omfattende datainnsamling i ARCTIC-FORWARD, inkludert HRCT og lungefunksjonstester, som gir mulighet for å fylle kunnskapshull om interstitiell lungesykdom ved RA etter introduksjonen av nye medikamenter og behandlingsprinsipper de siste to tiårene. Stipendiatprosjektet skal blant annet undersøke forekomst og risikofaktorer for interstitiell lungesykdom og vil kunne bidra til mer kunnskapsbaserte screeninganbefalinger.

Den som tiltrer stillingen vil jobbe med kvalitetssikring og analyser av data og publikasjon av resultater. Stipendiaten vil være tilknyttet et stort og aktivt forskningsmiljø i forskningssenteret REMEDY og i Enhet for klinisk forskning. Prosjektgruppen er også tett knyttet til det kliniske revmatologiske miljøet på Diakonhjemmet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med flere miljøer ved Oslo Universitetssykehus, samt internasjonale partnere. 

Vi søker en PhD-stipendiat som:
 • Viser motivasjon og engasjement.
 • Har vilje og evne til samarbeid og har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Tar ansvar, har god arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig.
 • Har relevant klinisk erfaring.
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk, og har gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver.
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø.
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.
 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. 
 
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Forskning og innovasjon
Kontaktpersoner
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Navn: Lena Bugge Nordberg
Tittel: Hovedveileder
Telefon: 995 00 405
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO