Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi har nå ledig vikariat for lege i spesialisering innen psykiatri i FACT teamet ved seksjon døgnbehandling m/FACT på Røyse. Det er mulig for søkere uten gjennomført LIS 1, "turnusventere", til å søke stillingen. Unik mulighet til å få opplæring, klinisk erfaring og veiledning av overlege og andre erfarne kolleger. 

Vi oppfordrer også fastleger i regionen, som har behov for å gjennomføre "sykehusåret" sitt eller ønsker å jobbe innen voksenpsykiatrien, til å søke stillingen.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester.

FACT team Ringerike (Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam) samhandler med 6 kommuner (Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum). Teamet jobber på dagtid i hverdagene med oppsøkende behandling. Vi samarbeider tett med kommunene, og videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for avdelingen. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske syke-/vernepleiere, sosionom, erfaringskonsulent, merkantil, psykolog, lege i spesialisering og psykiater.

FACT teamet er lokalisert i vår døgnseksjon i Hole kommune og ligger ca. 14 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en fleksibel post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger, vi har også en seng forbeholdt FACT pasienter. Avdelingen består for øvrig av 2 polikliniske seksjoner. En lokalisert sammen med Ringerike sykehus og en ved Hallingdal sjukestugu på Ål, hvor det også er etablert et FACT team som bistår kommunene i Hallingdal.
Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi
oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn,
alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell
orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedsakelig behandling og oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men også utredning og diagnostisering av andre psykiske lidelser, individuelt og i team. Herunder akuttvurderinger
 • Ambulerende oppfølging av pasienter ved behov
 • Bidra i oppfølging av pasienter på tvunget vern uten døgn
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning ved behov
 • Veiledning og støtte av øvrige medarbeidere i teamet
 • Veilednings- og samhandlingsoppgaver overfor kommunehelsetjeneste og fastleger
 • Pårørendearbeid

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis har gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste, men kandidater uten denne tjenesten kan vurderes
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Har førerkort kl. B

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og gjerne spesialisthelsetjenesten
 • Har erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Har erfaring og/eller interesse for utadrettet virksomhet

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Evner å jobbe selvstendig
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Aina Aarkvisla Grinde
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95279654
Navn: Janne Gudim Hermansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41247171
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus, Ringerike DPS
Skinnillveien 56
3530 Røyse
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image