Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som postdoc i 50% stilling over 6 år. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og graden PhD.

Stillingen er en 6-årig 50% stilling på postdoktornivå tilknyttet arbeidspakke 4 i REMEDY, som fokuserer på komorbiditet ved revmatologiske tilstander og muskelskjelettsykdommer. Arbeidspakkens målsetning er å studere hvordan man kan identifisere, forebygge og behandle hjertekarsykdom, lungesykdom, nyresykdom, diabetes, osteoporose, gastrointestinal sykdom og depresjon i denne pasientgruppen.

Den som ansettes i stillingen er spesielt tiltenkt å utvikle og jobbe med forskningsprosjekter tilknyttet et poliklinisk løp for å håndtere komborbiditet ved revmatologiske sykdommer. Stillingen er finansiert via tildeling av forskningsmidler til forskningssenteret REMEDY fra Norges Forskningsråd, og vil gjennomføres i tett kontakt med en rekke kliniske- og forskningsmiljøer.

Den som ansettes i stillingen vil være sentral i design og utvikling av prosjektene, datainnsamling og publisering av resultater. Postdoktorkandidaten vil være en del av et stort og aktivt forskningsmiljø ved Enhet for klinisk forskning og REMEDY. 

Vi søker postdok som:
 • Har gjennomført vitenskapelig arbeider på høyt faglig nivå innen fagfeltet.
 • Har evne til nettverksbygging.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk.
 • Erfaring med statistisk analyse.
 • Trives med å både jobbe selvstendig og i team.
 • Har klinisk erfaring innen revmatologi og/eller indremedisinske fag.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver.
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø.
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper i utlandet.
 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker innen fagfeltet slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring innen fagfeltet.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. 
 
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO