Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

FACT-team, DPS Østre Agder gir flerfaglig oppfølging til pasienter med alvorlige psykiske lidelser i psykosespekteret. Spesialisthelsetjenesten jobber tett opp mot kommunen og skal gi ambulante tjenester i pasientenes nærmiljø. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk som rusmisbruk, redusert funksjonsnivå, ustabil bosituasjon og nedsatt sosialt nettverk. FACT-oppfølging gis etter en tjenestemodell hvor pasienter får langvarige og sammensatte tjenester. Det er både fokus på behandling av grunnlidelsen og psykososial oppfølging ute i kommunen. FACT har også ansvar for pasienter som er skrevet ut til tvunget psykisk helsevern og pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern. FACT håndboken er retningsgivende for yrkes-sammensetningen, arbeidsmetodikk, filosofisk retning og drift av FACT team. Kvalitetssystemer i
SSHF styrer kvaliteten på tjenesten.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som psykiater i FACT

Arendal er en sjarmerende sørlandsperle med hvite trehus, yrende sommerliv og en flott skjærgård. Byen med sine 45.000 innbyggere er en del av Sørlandet, en populær landsdel om sommeren med flest soltimer i Norge og deilige temperaturer. Byen har mange idylliske turområder og er også kjent for sitt rike kultur- og festivalliv.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter.
  • Bidra til etablering og faglig utvikling i enheten etter gjeldende styringsmål
 • Bidra til at diagnostikk og behandling er i samsvar med retningslinjene for tilfredsstillende faglig standard og pasientforløp.
 • Bidra til at dokumentasjon og journalføring skjer etter gjeldende retningslinjer og er i samsvar med lov og forskrifter.  
 • Tett samarbeid med et behandlingsteam bestående av overlege, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere med flere.
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
  • Samarbeid med avdelingens Døgnenhet og poliklinikk samt DPS'ene i Agder om felles pasienter

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra psykisk helsevern
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende B2 eller "Bergenstesten".
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Individuell veiledning gis i henhold til ønsker og behov
 • Mulighet for forskning og/eller klinisk utviklingsarbeid
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Annet:

 • Psykiatere i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Thomassen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 909 67 092
Navn: Niclas Jørgen Nilsson Halvorsen
Tittel: Overlege
Telefon: 452 01 202
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Østre-Agder, FACT-team, Arendal
Rykeneveien 128
4824 Bjorbekk
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image