Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Velkommen som fastlege hos oss!

En av våre erfarne fastleger ved Herredshuset legesenter i Moelv ønsker å trappe ned, og vi søker etter en engasjert lege som vil gå inn i deleliste som fastlege. Deleliste innebærer at ny og avtroppende lege arbeider sammen i fastlegehjemmelen en periode, hvor det på sikt vil kunne bli mulig å overta hjemmelen. Hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende. Det vil ikke være noe innskudd ved oppstart. Søkeren kan i stor grad selv velge hvor forsiktig oppstart man ønsker, og at det også er fullt mulig å jobbe en periode som vikar, uten å binde seg til å overta hjemmelen før man har kjent på om det er noe som passer for den enkelte søker. Drøftinger rundt dette kommer vi tilbake til om det blir aktuelt å overta hele hjemmelen.

Vil du være med på en spennende utvikling i primærhelsetjenesten og fastlegelegesenteret?

Sammen med 2 andre legesentre i kommunen har Herredshuset deltatt i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet bedre oppfølging av kroniske pasienter, og at det er ansatt egen sykepleier på legesenteret. Det er en klar forventing at søker er engasjert og aktiv deltaker i dette prosjektet.

Det er 4 hjemler ved senteret. Legesenteret er velutstyrt og godt organisert. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Senteret benytter journalsystemet CGM journal. Senteret er organisert som et DA. Blir det aktuelt å overta hjemmelen forutsettes det at du inngår i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.

Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i kommunen. Ringsaker kommune har 30 fastlegeavtaler og 2 turnuslege fordelt på 6 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Hedemarken legevakt i Ottestad og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Legevakter gjøres på Lillehammer, ca 2 vakter i måned. Mulighet for å ta ekstra vakter. 

Om hjemmelen
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.
  • Varighet på delelisten er anslagsvis 1-2 år, men kan avtales nærmere. 
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.
  • Det er knyttet kommunal bistilling ved sykehjem til hjemmelen. Hvordan dette gjøres i praksis avtales med den andre legen på listen.
  • For øvrig legges fastlegeforskriften og avtalen ASA 4310 mellom legeforeningen og KS til grunn.
Kvalifikasjoner
Vi søker en faglig engasjert lege som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Du må ha norsk autorisasjon, gjennomført Lis1, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt, samt ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.

Annet
Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

En fastlege ved legesenteret vil ha rollen som veileder.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Leon den Ouden
Tittel: Fastlege og daglig leder
Telefon: +47 481 38 861
E-post: wldenouden@gmail.com
Navn: Øyvind Sørlien
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 99045166
E-post: oyvind.sorlien@ringsaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Herredshuset legesenter i Moelv
Åsmarkvegen 3
2390 MOELV