Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Haugesund byen i «Sydvest» er regionssenteret på Haugalandet en kommune med rundt 37 500 innbyggere. Som nærmeste nabo til Nordsjøen i vest og med kort avstand til fjellområder i øst, kan regionen by alt fra på de vakreste solnedganger rett utenfor stuedøra til mulighet for friluftsliv med naturopplevelser og utendørsaktivitet gjennom alle årstider. Haugesund og omegn kan i tillegg tilby et svært mangfoldig kulturtilbud året rundt. Haugesund har et godt utbygd barnehage- og grunnskoletilbud, fem videregående skoler samt en avdeling av Høgskolen på Vestlandet. Sentralt i byen ligger Haugesund sykehus Helse Fonna og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus side om side.  

Det er per i dag 36 fastleger fordelt på 2 kommunale legesentre og 7 privat drevne legesentre. Haugesund er kommunen som ønsker at du skal lykkes, og vi forsøker å legge til rette for deg så langt det lar seg gjøre. 
 
MARKEDET LEGESENTER SØKER ERSTATTER (E) FOR KOLLEGA SOM BLIR PENSJONIST.  
Legesenteret ligger i hjertet av Haugesund sentrum. Det har 2 behandlingsrom (sårbehandling/kirurgi og GU) og 2 lab-rom for prøvetagning og analyse, resepsjon samt spiserom brukes også som undervisningsrom og møterom. Romslig ventesone med lett tilgang via heiser og trapper. God tilgang på kollektivtransport og gode parkeringsmuligheter. Senteret drives med høy faglig standard og der to av legene er spesialister i allmennmedisin. Kontoret har erfarne og kompetente helsesekretærer. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø og har felleslunsj daglig. 

Journalsystem er WEBMED, og senteret er ellers utstyrt med moderne lab-fasiliteter, EKG, spirometri og utstyr til måling av 24 timers blodtrykk. Kontoret har langsiktig leieavtale med eier av kjøpesenteret. Legesenterets driftsselskap er organisert som et aksjeselskap.  De 4 fastlegene er selvstendig næringsdrivende. 

Det er tilgjengelige lokaler med mulighet for utvidelse til fem lege ved legesenteret slik at gjeldende liste for avtroppende lege med listestørrelse 1270  kan deles på to leger, men slik at listetaket økes gradvis til 1000 i løpet av første halvår i praksis. 
 
Vi søker: 
 • Leger med norsk autorisasjon, med godkjent LIS1 og som ønsker å spesialisere seg innen allmennmedisin eller som er spesialist i allmennmedisin. 
 • Du har ønske om langvarige relasjoner til pasientporteføljen, samtidig som du har glede av å jobbe med akuttmedisin.  
 • Du er god på samarbeid og samhandling og kan kommunisere både muntlig og skriftlig med alle på norsk. 
 • Du er systematisk, strukturert og har høy faglig integritet samt evne til å jobbe under press.  
 • Du må ha førerkort. 
 • Det er krav om gyldig politiattest 
Vi kan tilby: 
 • Jobb i en veldrevet fastlegepraksis med høy faglig standard. 
 • En jobb som gir kontinuitet i kontakt med pasient 
 • ALIS-avtale med dyktige  veiledere, praksiskompensasjon og dekning av utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving i spesialiseringsløpet 
 • Du blir en del av et samlet sterkt og hyggelig fagmiljø og i nærhet til lokalsjukehus 
 • Legevakt på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell, i snitt 2-3 vakter pr. måned. 
 • Praksiskompensasjon ved fravær sykt barn.  
 • Tiltredelse 01.05.2024 
For nærmere informasjon kontakt:   
Søknad med CV sendes  postmottak@haugesund.kommune.no og merkes «Fastlege Markedet», Søknadsfrist 9. februar 2024. 
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Torleiv Kvalvik
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 90784864
E-post: tkvalvik@online.no
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 91382501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Katrine Marie Haga Nesse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 45398132
E-post: katrine.marie.haga.nesse@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Markedet
Send søknad på mail
Arbeidssted
Markedet legesenter
Skåregata 95
5528 HAUGESUND