Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisin- og lungeovervåkning (MLO) i Akutt hjerte- og lungesenteret åpnet 1. september 2019 og er et samarbeid mellom to klinikker: Medisinsk klinikk og Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin. Denne stillingen er delt 50/50 mellom MLO og avdeling nyresykdommer, medisinsk klinikk, det søkes derfor etter spesialist i nyresykdommer. 

MLO bidrar til å sikre riktig behandlingsnivå for våre pasienter, og klinikkens senger ved MLO er bemannet av faste overleger og LIS ansatt i medisinsk klinikk. Enheten har 8 senger for akutt behandling som blir fleksibelt delt mellom medisinske pasienter og lungepasienter. Pasientbehandlingen vil skje i et tett samarbeid mellom overvåkningen og spesialistene ved moderavdelingen. Det er et bredt spekter av akutte alvorlige og sammensatte indremedisinske tilstander hos pasientene innlagt ved overvåkningen, og majoriteten av pasientene rekrutteres direkte fra akuttmottaket.

Avdeling for nyresykdommer er en av sju avdelinger i Medisinsk klinikk. Avdelingen har en sengepost  med 18 senger, egen poliklinikk med utredning og behandling av kronisk nyresykdom, hypertensjon og nyretransplanterte. Avdelingen har høy aktivitet innen både peritoneal dialyse og hemodialyse. Avdelingen har også flere dialysesatellitter i distriktene.

Arbeidsoppgaver

Medisin- og lungeovervåkning

 • Ansvarlig klinisk overlege for Medisin- og lungeovervåkning
 • Visittgang og supervisjon av LIS
 • Kommunikasjon med samarbeidende avdelinger (akuttavdeling, intensiv, sengeposter etc.)

Nyre

 • Deltakelse i alle overlegeoppgaver ved avdelingen, inkludert utredning og behandling på poliklinikk, sengepost og dialyse-avdelinger
 • Deltakelse i avdelingens bakvakts ordning og undervisning.
 • Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i nyresykdommer eller nær fullført utdanning svarende til dette
 • Erfaring og kompetanse innen forskning, undervisning og fagutvikling vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Erfaren kliniker
 • Interesse for og erfaring med akutt indremedisin 
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta raske beslutninger
 • Pliktoppfyllende, løsningsorientert, tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Ha gjennomføringsevne og er nytenkende
 • Kunne ta ansvar for veiledning og supervisjon av LIS-leger

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Inger Karin Lægreid
Tittel: Avdelingssjef ved avdeling for nyresykdommer
Telefon: 72826349
Navn: Anne Hildur Henriksen
Tittel: Klinikksjef Medisinsk klinikk
Telefon: 91139504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim