Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) har ledig 100% fast dagtidsstilling som overlege.

-LIS 2/3 kan også søke, da det blir vurdert å gjøre om stillingen til LIS2/3 ved behov. Ved vår avdeling tilbyr vi store deler/hele spesialistutdanningsløpet i Fysikalsk medisin og rehabilitering. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved Nevrologisk avdeling i 1 år (sideutdanning)  ved Nordlandssykehuset HF, dersom den er ikke ivaretatt ved annen avdeling jfr. Forskrift. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 24 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN

Litt om oss 

Enheten har til sammen 12 stillinger fordelt på spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og sosionom. Enheten kjennetegnes av et faglig engasjement og har opparbeidet seg ekspertise på fagområder innenfor det fysikalsk medisinske fagfeltet.

I den hensikt å samle FMR-miljøet i Nordlandssykehuset til et større, mer robust og fleksibelt fagmiljø vil vi i løpet av våren 2024 bli slått sammen med Enhet for helse i arbeid. Når omstillingen i løpet av våren er gjennomført har vi blitt en enheten bestående av 23 ansatte fordelt på to lokasjoner sentralt i Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • SPENNENDE FREMTID: fagfeltet er i Nordlandsykehuset i utvikling, og vi forventer en spennende tid i de kommende år med gode muligheter for å være med på å utvikle enheten og FMR-faget i vårt sykehus.
 • TVERRFAGLIG OG VARIERT: hos oss får du jobbe både selvstendig og tverrfaglig med varierte problemstillinger, individuelt og i gruppebaserte tilbud. Våre aktiviteter er knyttet til muskel/skjelettilstander, tverrfaglig spastisitetspoliklinikk, tverrfaglige utredning av utmattelsestilstander og andre sammensatte tilstander, helse i arbeid, ambulant rehabiliteringsteam og førerkortvurderinger. 
 • FORBEDRING: det er gode muligheter for å drive med tjenesteutvikling og forbedringsarbeid knyttet til både nye og eksisterende tilbud tilhørende spesialiteten.
 • FORSKNING: mulighet for å knytte seg opp mot pågående forskning ved Helse i arbeid (HIA). HIA er sammen med tilsvarende enheter i Helse Nord deltakere i et randomisert kontrollert studie der man undersøker effekten av tiltaket Helse I Arbeid.
 • SAMARBEID: utvikle faglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

For tilsetting som overlege gjelder følgende krav:

 • Du har norsk autorisasjon og er godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Behersker norsk både skriftlig og muntlig godt.
 • Du har erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten eller har interesse for slikt arbeid.

Med mangel på søkere som er ferdig spesialist vil det vurderes omgjøring av stilling og tilsetting av LIS2/3. For denne typen tilsetting er kravet:

 • Godkjent og gjennomført LIS1 tjeneste.
 • Behersker norsk både skriftlig og muntlig godt.
 • Du har erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten eller har interesse for slikt arbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for faget og pasientgruppen.
 • Du har godt humør og har sans for gode diskusjoner.
 • Du har evne til selvstendig og tverrfaglig arbeid.
 • Du er engasjert og tar gjerne initiativ til fagutvikling og forbedringsarbeid. 
 • Ved tilsetting vil personlig egnethet og erfaring fra fagområdet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Dagarbeid med forutsigbarhet og fleksibilitet.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Varierte oppgaver i riktig omfang.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Frank Hüttopohl
Tittel: Enhetsleder FMR og ART Salten
Telefon: 93292223
E-post: frank.huettopohl@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykehuset, Medisinsk klinikk, Avdeling for habilitering og rehabilitering, Enhet for Fysikalsk medisin og rehabilitering
Parkveien 95
8007 Bodø
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image