Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillesand kommune ligger midt i Agder og er en vekstkommune. Det er kort avstand til Kristiansand, Grimstad, Arendal og Kjevik flyplass. 
Kommunen har til sammen 11 fastleger og fastlegesamarbeid med Kristiansand kommune.
Kommunen tilbyr 8.2-avtale for næringsdrivende leger. 
Det søkes nå etter to nye fastleger til følgende hjemler:

Agderklinikken:
 • Kontoret har 3 fastleger, er kommunalt drevet og lokalisert i sentrum av Lillesand
 • Veletablert liste etter mange år med listelengde på 1 000 pasienter. Dette kan reguleres etter ønske
 • Legene ved Agderklinikken har gunstig 8.2-avtale med Lillesand kommune
 • Erfarne og effektive helsesekretærer
 • Legesenteret bruker journalsystemet Pridok EPJ
Blindleia legesenter:
 • Kontoret har 7 fastleger og en turnuslege, er kommunalt drevet og lokalisert i sentrum av Lillesand
 • Liste på 200 pasienter ledig. Kan bli aktuelt å øke listen.
 • Legene ved Blindleia legesenter har gunstig 8.2-avtale med Lillesand kommune
 • Erfarne og effektive helsesekretærer
 • Legesenteret bruker journalsystemet Pridok EPJ
Lillesand kommune tilbyr ALIS - avtale til fastleger som ønsker det, og per i dag er 6 leger i denne avtalen. 

Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning ved ferie og annet fravær
 • Pliktig deltagelse i legevaktsordning
 • Kommunen er i behov for 20% sykehjemslege, og det kan være aktuelt å knytte dette til en av legehjemlene

Kvalifikasjoner
 • Gyldig autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Ved tilsetting må det legges fram ny politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • God lagspiller
 • Gode samarbeidsevner med pasienter, kolleger og samarbeidspartnere
 • Evne til å reflektere over egen praksis

Vi tilbyr
 • Gunstig 8.2 – avtale 
 • Hyggelig arbeidsmiljø med inkluderende kollegaer
 • Erfarne og effektive helsesekretærer
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillesand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Markus Guldberg Vik
Tittel: Fastlege Agderklinikken
Telefon: 99353509
E-post: markus.guldberg.vik@gmail.com
Navn: Hilde Tørring
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90616281
E-post: hilde.torring@lillesand.kommune.no
Navn: Geir Nilsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 99153321
E-post: E-post:geirsigmund.nilsen@lillesand.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Agderklinikken / Blindleia legesenter
4790 LILLESAND