Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lyngdal kommune har i dag totalt 12 fastlegehjemler og en LIS1 i kommunen. Vi har nå ledig 3 stillinger ved Lyngdal legesenter: en fast stilling ved opprettelse av ny hjemmel, i tillegg to 100% vikariater.
Lyngdal legesenter er et stort senter som per i dag har 10 hjemler knyttet til seg. Senteret holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Det har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell, og et trivelig arbeidsmiljø. For tiden benyttes det Pasientsky journalsystem.
Lyngdal kommune har de siste årene jobbet aktivt med å sikre en trygg og god allmennlegetjeneste. Vi ønsker at det skal være attraktivt å jobbe som fastlege i Lyngdal kommune og at innbyggerne mottar gode tjenester. Vi ser derfor behov for å utvide legesenteret med en ekstra hjemmel.
Som fastlege i Lyngdal kommunen kan du jobbe som selvstendig næringsdrivende eller fastlønnet. Kommunen drifter legesenteret og stiller med kontor, utstyr og hjelpepersonell mv i ref. ASA 4310 pkt. 8.2. Selvstendig næringsdrivende leger beholder basistilskuddet og betaler kr. 72,- pr. listepasient pr. mnd.
Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen. Dersom den som tilsettes er i utdanningsløp etter nye regler, vil det kunne tildeles ALIS-midler til hjemmelsinnehaveren. Det betyr dekning av utgifter til videreutdanningen til spesialist i allmennmedisin, etter nærmere regler.
 
Vi har følgende ledige stillinger:
 • Ny hjemmel – listestørrelse på minimum 500 pasienter. Ønsket listetak kan avtales nærmere. Stillingsstørrelse justeres opp mot ønsket listetak.
 • 100% fastlegevikariat fra d.d -30.04.2025 med mulighet for forlengelse. Listelengden er på 1000 pasienter.
 • 100% fastlegevikariat fra 29.04.24 -31.12.2024. Listelengden er ca. 950 pasienter.
 • Ferievikar på Konsmo legesenter juli/august
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeoppgaver etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk
 • Det er plikt til deltakelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus
 • Kommunen kan pålegge inntil 7,5 t kommunal bistilling per uke i henhold til rammeavtalen. Per i dag er alle kommunale bistillinger dekt.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid
 
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
 • At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.
 • Gode datakunnskaper
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det legges ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Det vil være løpende inntak av kandidater frem til søknadsfrist.
Spørsmål om hjemmelen kan rettes til Lyngdal legesenter avdelingsleder Linn Viken Haddeland, tlf. 904 49 323, e-post linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no
Ta gjerne kontakt, og velkommen som søker.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90449323
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no
Arbeidssted
Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 LYNGDAL
Søk på stillingen