Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen:
Vi søker lege med engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin, geriatri, indremedisin eller demens.  

Om tjenesteområdet:
Kommunen har ett sykehjem, Tjønnmosenteret, med totalt 59 plasser fordelt på både langtidsplasser og korttidsplasser, samt en KAD psykiatriseng.  

Stillingen har base på Tjønnmosenteret, med arbeidstid på dagtid i ukedagene. Stillingen er organisert i Institusjonstjenesten og rapporterer til tjenesteområdeleder. Det er eget nettverk for sykehjemsleger i Innlandet. 

 Våre avdelinger har et vidt spenn av utfordringer innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer. Vi har et nært samarbeid med vårt lokale sykehus, Sykehuset Innlandet Tynset der vi også har en avtale om KAD somatikk seng. 

Sykehjemslege har det overordnede medisinske ansvaret på sykehjemmet. Sykehjemslege skal ta stilling til behandlingsnivå, og skal ha en god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende. Dette inkludere drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer. 

Arbeidsoppgaver:
Legeansvar for totalt 59 pasienter/beboere på sykehjemmet. 
Arbeide i overenstemmelse med kommunedelplan for helse og omsorg, kommunens mål og verdigrunnlag. 
Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter 
Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende 
Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis 
Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste 
Bidra i utviklingsprosesser, systematisk utvikling av kvalitetsrutiner, ny teknologi og samskaping. 

Kvalifikasjoner/krav til stillingen:
Norsk autorisasjon som lege 
Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin 
Ønskelig med erfaring fra primærhelsetjenesten og sykehjemslegearbeid 
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, ha bestått norsk B 2 
Gode IKT-kunnskaper 

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
Fleksibel, målrettet og løsningsorientert 
Er glad i å jobbe med eldre mennesker og er interessert i geriatri 
Er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og formidle kunnskap videre ved å aktivt bidra i intern veiledning og undervisning. 

Særskilte krav til stillingen:
Gyldig politiattest må framlegges før oppstart. 

Vi tilbyr:
Gode arbeidsvilkår og lønn etter avtale 
Varierte arbeidsoppgaver 
Bedriftshelsetjeneste 
Pensjonsordning i KLP 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marit Mortrøen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: +47 959 40 611
Navn: Solvor Rehder Aasberg,
Tittel: Tjenesteområdeleder institusjonstjenesten
Telefon: +47 457 21 345
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET