Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Legetjenesten i Meløy er lokalisert ved to kontorsteder i kommunen: Ørnes og Engavågen.

Nordlandssykehuset i Bodø, ligger 12 mil nord for Ørnes og er vårt lokalsykehus. Ny ambulansestasjon med heldøgns bemanning på vakt til en hver tid, stasjonert i nær tilknytning til Ørnes. I tillegg er det ambulansebåt stasjonert ved Ørnes havn.

Legetjenesten i Meløy søker nå etter spesialist i allmennmedisin/ALIS som ønsker å jobbe i roterende turnus med tre uker bunden tid, og tre uker ubunden tid. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktordning
 • Krav om kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 time pr uke. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført og bestått turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin/ALIS
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • For søkere med et annet språk enn skandinavisk, må det dokumenteres bestått B2 nivå både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Vilje og evne til faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges, i tillegg til utdanning og erfaring

Vi tilbyr

 • Rullerende turnusordning med tre uker bunden tid, og tre uker ubunden tid.
 • Tilsetting i kommunal stilling som fastlege med fast lønn
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vi kan være behjelpelig med bolig.
 • Barnehageplass ved ledighet og behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Korte avstander til store naturopplevelser, sommer som vinter.
 • Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.
 • Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter. 
 • Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.

Annet:

 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. 
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eltayeb Khallafalla
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48044458
Navn: Anne Wiik
Tittel: Leder
Telefon: 90721716
E-post: anne.wiik@meloy.kommune.no
Arbeidssted
Legetjenester, Meløy kommune
Gammelveien 16
8150 Ørnes