Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for nukleærmedisin hører til i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Avdelingen består av tre lokaliteter: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ved alle tre lokasjoner utføres nukleærmedisinske undersøkelser med gammakamera, SPECT/CT og PET/CT samt radionuklidebehandling. Forskning er en viktig del av vårt arbeid. Søkeren må være innstilt på tjeneste ved alle tre steder. Avdelingen har ingen vaktordning pr. i dag, men det kan bli aktuelt med utvidede åpningstider.

Vi har ledig en fast LIS-stilling i nukleærmedisin fra 04.03.2024.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

LIS i vår avdeling deltar i den daglige driften med fokus på gjennomføring av læringsmålene om skal til at LIS oppnår kompetanse til bli godkjent spesialist i nukleærmedisin. Ved begynnelse får LIS en veileder. Overleger bistår som supervisorer. Godt samarbeid med teknisk personell trengs for oppnåelse av kompetanse for praktisk del av undersøkelsesprosedyrer.

Det stilles krav til høy faglig kvalitet og deltakelse i multidisiplinære (MDT) møter. Undervisning og aktiv deltakelse i LIS-utdanningen er et krav.

Søkere med god kunnskap og erfaring med nukleærmedisinske metoder, særlig kjennskap til PET- modalitet, foretrekkes. I tillegg foretrekkes kandidater som har et godt kunnskap og erfaring med Nye SECTRA, samt mestrer oppgaver i eksisterende og nye IKT-løsninger. Tidligere erfaring, gjerne spesialitet i andre medisinske områder, betraktes som en stor fordel.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Fordel med erfaring innen nukleærmedisin
 • Søkere må beherske skandinaviske språk, helst norsk 
 • Erfaring eller spesialitet innenfor et annet medisinsk fagområdet betraktes som en stor fordel
 • Ønskelig med forskningsinteresse

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du hare evner til å:

 • Kunne lære og utføre alle arbeidsoppgaver relatert til nukleærmedisin
 • Følge strategi og Handlingsplan for nukleærmedisin
 • Ha høy arbeidsmoral og evner til å takle ulike oppgaver som ofte overlapper hverandre. Gode evner til stressmestring.
 • Være bevisst at et godt arbeidsmiljø skaper bedre trivsel og øker effektivitet 
 • Engasjere og tar ansvar, med støtte fra veiledere og supervisorer, for stadig utvikling av sin kompetanse og oppnåelse av LM-ene som kreves
 • Mestre og bidra til teknologisk utvikling av vår virksomhet
 • Samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Redusere negativ påvirkning på det ytre miljøet, fokus på kildesortering (Grønt sykehus), mindre bruk av papir(digitalisering) og strålehygiene (doser,  avfallshåndtering)
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Dersom nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Almira Babovic
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97587564
Arbeidssted
Avdeling for nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image