Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å bli vår nye avdelingsoverlege?

Vi søker etter spesialist i mikrobiologi 100 % fast stilling. LIS med kort tid igjen til ferdig spesialisering vil også bli vurdert. 

Avdeling for mikrobiologi gir tjenester til hele Sykehuset Innlandet og primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet. Vi holder til i lokaler på Lillehammer sykehus. Avdelingen er også det eneste mikrobiologiske laboratoriet mellom Oslo/Ahus og Trondheim. Sykehuset ligger vakkert til med fantastiske turmuligheter både sommer og vinter, og er sentralt plassert i bykjernen med gode kollektive muligheter. Ellers er Lillehammer også en hyggelig by å bo i om du ikke allerede er bosatt her. 

Vi utfører et bredt utvalg av analyser og tjenester til spesialist- og primærhelsetjenesten og vi utførte 450 000 analyser i 2023. Vi kan by på engasjerte, dyktige og inkluderende arbeidskollegaer.

Avdelingen utfører mesteparten av all mikrobiologisk diagnostikk og har egen medieproduksjon. Vi har fått nye flotte lokaler for å utvide vårt repertoar av molekylærbiologiske metoder og er godt i gang med det. Faglig kvalitet settes høyt på agendaen og sykehuset har mye å tilby den som ønsker å få til noe. 

Avdelingen har et aktivt og godt arbeidsmiljø og har gode muligheter til videreutvikling innen faget og vi er i startfasen av å bygge opp forskningen. Har du erfaring eller synes forskning er spennende finnes det gode muligheter til å bidra aktivt her.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt så forteller jeg mer. Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Arbeidsoppgaver

 • Generell mikrobiologisk diagnostikk innen alle fagområder av mikrobiologien; rådgiving, svarvurdering, samarbeid med andre kliniske avdelinger på alle sykehusene i SI.
 • Styrke og utvide samarbeidet i hele sykehuset for å bidra til likeverdige tjenester
 • Deltakelse på interne og eksterne møter om strategi, faglige vurderinger innen fagområdet
 • Gode muligheter til å delta på kurs og konferanser
 • Opplæring og veiledning av våre fire LIS og medlem av avdelingens utdanningsutvalg
 • Du vil også bidra i opplæringen av bioingeniører/ingeniører og andre yrkesgrupper
 • Som avdelingsoverlege vil du være medisinsk faglig ansvarlig overlege og være rådgiver til avdelingssjef i medisinsk faglige spørsmål og deltar i avdelingens ledergruppe. Fordeling av arbeidsoppgaver utover dette avtales nærmere - avdelingen er gode på fleksible løsninger
 • Vi skal sikre gode og likeverdige tjenester til hele befolkningen i Innlandet, slik at veiledning og undervisning er en viktig del av oppgavene. Vårt mål er å utvide dette repertoaret ytterligere til eksterne samarbeidspartnere.    
  

Kvalifikasjoner

 • Du må være spesialist i medisinsk mikrobiologi, eller LIS innen mikrobiologi med kort tid igjen
 • Du må ha norsk autorisasjon
 • Kunne beherske skandinaviske språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stå på vilje og lyst til nye utfordringer
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten 
 • Nysgjerrig og løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Godt humør settes alltid pris på
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig kvalitet står høyt oppe på agendaen og vi er i gang med å søke om akkreditering etter ny standard NS-EN ISO 15189
 • Vi har som mål å utføre mesteparten av all mikrobiologisk diagnostikk selv. Faglige og engasjerte medarbeidere med faglig tynge og stor grad av selvstendighet gjør dette mulig og vi er sultne på å komme i gang igjen etter pandemien. 
 • Forskning er en integrert del av vår daglige drift og vi deltar i forskningsprosjekter og fikk tildelt forskningsmidler til til en stipendiatstilling som har kommet godt i gang. 
 • Sykehuset har et godt tilbud via SI-aktiv, godt tilbud av bolig og en god kantine. 
 • Vi kan love deg en spennende arbeidsplass med travle dager og mange muligheter.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99639737
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
MIKROBIOLOGI, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer