Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er barne - og ungdomspsykiater eller nesten ferdig spesialist, og som ønsker en variert, spennende og meningsfull jobb som overlege.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

FACT Ung er et 4-årig prosjekt som startet høsten 2022, og med sikte på å gå over i ordinær drift. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken HF og de 22 kommunene i opptaksområdet, overlegestillingen har Vestre Viken som arbeidsgiver. Dette er en spennende mulighet for deg som har lyst til å være med å utvikle et nytt tilbud til barn og unge.

FACT Ung Drammen er organisert under Drammen BUP. I FACT Ung-teamet er det 10 ansatte. Kompetansen i teamet er tverrfaglig sammensatt av lege- og psykologspesialist, erfaringsspesialist, helse- og sosialfaglig personell. Til sammen skal disse ha kompetanse på områdene familie, arbeid og utdanning, barnevern, pedagogikk, rus og rehabilitering.

F i FACT står for fleksibilitet. Teamet skal praktisere fleksibilitet overfor ungdommene, og det vil også være fleksibilitet og variasjon i arbeidet for de ansatte. Som overlege i teamet vil du ha mulighet for å påvirke både egen og teamets måte å jobbe på innenfor FACT-modellen. Vi ønsker deg som ser verdien av at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten jobber «skulder ved skulder», og således kan få frem det beste i et samlet tilbud til ungdommen og deres pårørende. 
FACT Ung-teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med psykisk lidelse og alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå.  Teamet vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.    

For at brukerne skal få helhetlige og integrerte tjenester skal FACT-teamet gi de fleste tjenestene fra teamet, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Alternativt må teamet ha et overordnet ansvar for og koordinere tjenester som gis fra andre instanser.           

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker, en spesialpoliklinikk og døgnseksjoner. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.
Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med forbedringsprosjekter.

Døgnseksjonene i avdelingen skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2024/2025. På vei mot nytt sykehusbygg skal vi videreutvikle tjenesten til å passe inn i nytt sykehus.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20a.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser. Overlegen vil i mindre grad ambulere enn øvrige teammedlemmer.
 • Sikre de unges medvirkning i sin egen utvikling og behandling
 • Samarbeide med øvrige tjenesteinstanser, pårørende og andre i den unges nettverk
 • Bidra til opplæring og veiledning av øvrige teammedlemmer
 • Bidra til utvikling, implementering og evaluering av teamets FACT arbeid
 • Tett samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Det er for tiden valgfritt for overlege om man ønsker å delta i avdelingens vaktordning, avtales nærmere ved tilsettelse
 • Veiledning og undervisning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men LIS i barne- og ungdomspsykiatri med kort tid igjen til spesialistgodkjenning, må gjerne søke.
 •  Voksenpsykiatere med erfaring fra ungdomspsykiatri og sammensatte utviklingsforstyrrelser kan også gjerne søke.
 •  Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 •  Inneha førerkort 

Personlige egenskaper

 • God evne til å kommunisere og bygge gode relasjoner med ungdom og deres familier og de du samarbeider med.
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig og tverretatlig team
 • Allsidig, kreativitet og fleksibilitet, og orientert mot å finne løsninger
 • Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Deltakelse i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Opplæring i FACT metodikk og faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Gode digitale løsninger for å være fleksibel mht tilgjengelighet og kommunikasjon
 • Et tverrfaglig og godt fag - og arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes personlige og faglige utvikling
 • En avdeling med et stort legemiljø, og et eget nettverk for FACT-overleger
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Konkurransedyktige betingelser.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Liholt
Tittel: Overlege/medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 32861500
Navn: Torun Margareth Valø Balchen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90660985
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Drammen BUP seksjon, Vestre Viken
Rådhusgata 33
3015 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image