Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon for psykosebehandling tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. 
Vi har 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter. To enheter for psykoselidelser og en for lokal sikkerhetspsykiatri. Seksjonen tilbyr også judisielle døgnobservasjoner etter straffeprosessloven § 167.

Vi holder til på Dikemark i Asker.

Den lokale sikkerhetspsykiatriske enheten flytter til nytt bygg på Ila, når det står ferdig i 2026. 
Resten av seksjonen er tenkt til Oslo, når nytt bygg på Ila står ferdig.

Vi jobber med kompliserte og sammensatte pasientforløp og driver høyspesialisert psykosebehandling. Miljøterapi, samarbeid med familier, pårørende og førstelinjetjenesten, er sentralt ved innleggelse. Vi samarbeider tett med akuttavdelingen i klinikken samt distriktspsykiatriske sentra.

Stillingen er en kombinert stilling, der stillingsinnehaver har både det medisinskfaglige ansvar, som en del av seksjonsleders stab, samt enhetslederansvar for overleger, psykologspesialister, psykologer og leger i spesialisering.

Seksjonen står overfor spennende omstillinger i tiden fremover. Som vår nye seksjonsoverlege vil du være sentral i arbeidet med å påvirke hvordan fremtidens tilbud skal bli.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for at pasientflyten innad i seksjonen og mellom seksjonens samarbeidspartnere, fungerer etter intensjonen.
 • Gi råd når det gjelder organisering og medisinskfaglige spørsmål.
 • Det medisinskfaglige ansvaret for diagnostikk, behandling og prosedyrer innen fagområdet.
 • Personalansvar for overleger, psykologspesialister, psykologer og leger i spesialisering.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen
 • Lederkompetanse er en fordel

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • arbeider systematisk, metodisk og er ryddig
 • er fleksibel og har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter
 • er en lagspiller og samarbeider godt med ulike yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Meningsfylt arbeid i et spennende fagfelt
 • Lønn etter avtale
 • God muligheter for faglig oppdatering og utvikling
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Enhetsleder
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Hanne Neegaard
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 230 66 201
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon for psykosebehandling, Dikemark
  Sykehusveien 15
  1385 Asker
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image