Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å bygge opp et nytt legesenter i Lillehammer?

Midt i Lillehammer sentrum, noen få meter fra gågata, ligger Bryggerigata der det nye legesenteret ligger. Senteret er tilrettelagt for 8-9 leger, LIS1 og helsesekretærer, og vil være besatt av kommunalt ansatte. Legesenteret vil stå ferdig og åpner i mai/juni. Fram til senteret åpner vil Anders Sandvig legesenter være arbeidsstedet.

Senteret blir over to etasjer på ca 1000 m2. Legesenteret ligger i 1. etasje med 9 legekontorer, resepsjon, akuttrom, skiftestue, smitterom, egen ambulanseinngang, laboratoriet og EKG rom. Senteret blir lyst og moderne med hyggelig miljø.

Her vil du kunne jobbe som allmennlege med en praksis i trygge rammer, med arbeidsvilkår som gjør det mulig å kombinere det å være fastlege samt å ha tid til familie og fritid. Vi ønsker å videreutvikle driften i senteret til beste for pasientene og ansatte.

Vi søker spesialist i allmennmedisin eller ALIS til 2 faste stillinger. Liste vil være på 6-850 pasienter.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret. Hele ALIS forløpet kan tilbys i kommunen. Kurs blir dekket av kommunen. Det er fellesundervisning i smågruppe annen hver uke.

Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakta med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Annen kommunalt arbeid som dagberedskap og flyktningehelsetjenesten må påberegnes.

Lillehammer kommune jobber med prosjektet Bo trygt hjemme, med integrerte tjenester. Det er i første fase etablert legevaktsbil og trygghetspatrulje. Vi er i oppstarten av å utvikle samarbeid med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre.  

Det kan tilkomme andre ledige stillinger ved andre legesentre under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
 • Kommunale oppgaver som dagberedskap og helsestasjon for flyktningehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner
 • Fullført LIS1.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Muligheten til å være med å utforme og skape et godt kollegialt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte fagpersoner i et nytt og stort legesenter.
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune. Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for institusjonsplass.
 • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Avdelingsleder for legesenteret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Bryggerigata 8,
2609 LILLEHAMMER