Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig fastlegestilling med fast lønn på Gvarv Legesenter.

Ved interesse frå søkar med ønskje om privat legedrift, opnar vi opp for å kunne leige seg inn som sjølvstendig næringsdrivande ved kontoret.
Listelengde på ca. 800 pasientar som kommunal lege med fastlønn.

Gvarv legesenter har 6 legeheimlar og 1 turnuslege og dyktige og erfarne helsesekretærar.
Ein har her moglegheit for å vere med i ein spanande prosess med utvikling av fastlegetenesten i kommunen, saman med engasjerte kolleger.
Det er fleire spesialister og erfarne ALIS-leger ved kontoret og eit godt arbeidsmiljø. 
"Åpen dør" policy med mogleheitar for å diskutere case og problemstillingar med kollega. Jevnleg smågruppe ved kontoret, og moglegheitar for deltakelse på kurs.
Årleg fagdag. 

Gvarv legesenter flytta inn i nye og moderne lokale våren 2022.
Gvarv legesenter er kommunalt drifta.

Kom gjerne innom for å hilse på oss som jobber her, og for å sjå på våre nye fine lokaler. Hos oss vil du trives!

Arbeidsoppgåver

 •  Allmennpraksis etter gjeldende avtaleverk.
 • Deltaking i kommunens legevakt, som er eit interkommunalt samarbeid mellom Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal, med
  bemanna legevaktsentral på Notodden.
 • Ved inngåelse av privat avtale om fastlegeheimel med kommunen, vil den som mottek stillinga også forplikte seg til offentleg legearbeid i inntil 7,5 timer per veke etter kommunalt behov.

Kvalifikasjonar

Krav til kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon og kjennskap til norsk helsevesen. Primært søker vi spesialist i
  allmennmedisin, eller lege som er i gang med spesialisering i allmennmedisin.
 • God evne til bruk av norsk skriftleg og munntleg
 • Ved tildeling av heimel vil det leggast vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode
  samarbeidsevner.

Ønska kompetanse

 • Erfaring frå kommunehelsetenesten og fastlegeordninga er ein fordel

Særskilde krav

 • I tråd med Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest.  Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Løn for kommunale oppgåver og arbeidsvilkår (tilplikting inntil 7,5t. pr. veke) etter gjeldande lov og avtaleverk, for legar som evt. leiger seg inn for sjølvstendig drift.
 • Førarkort kl. B 
 • Disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Det  vektleggas faglege kvalifikasjonar
 • Gode samarbeidsevner 

Personlege eigenskapar tilleggas stor vekt.

Vi tilbyr

Løn og goder i kommunal stilling:

Du vil få tilbod om gode løns –og arbeidsvillkår som tilsett i legehjemmel med fastløn.
I tillegg vil du beholde 25% av den Helfo-refusjonen du initierer via refusjonssystemet.

Som kommunalt tilsett lege får du:

 • Ei veke ekstra fri pr. år. Dette er ikkje å rekne som feriedagar, og kan ikkje overførast til seinare år.
 • Du vil få tilbod om ein(1) kontordag pr. veke. Det er forventa at kontordagen også er ein inntektsgivande dag, men gir samtidig rom for å vere ajour med dokumentasjon, attest-skriving og reseptar.
   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Midt-Telemark kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ruth Hogstad-Erikstein
Tittel: HTV legeforeningen/fastlege
Telefon: 95946207
Navn: Eli Aaland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: +47 90170836
Navn: Jørund Verpe
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 90635444
Arbeidssted
Gvarv legesenter
Gvarvgata 69
3810 GVARV