Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig 6 måneders vikariat for lege

Vi har ledig 100 % vikariat for lege som ønsker å jobbe poliklinisk i psykiatrien. Stillingen knyttes til DPS Groruddalen og Allmennpoliklinikk A i Jerikoveien 28 i Oslo, men tilknytning på annen poliklinikk i avdelingen kan også bli aktuelt.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver, variert og interessant  pasientpopulasjon, godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. Vi holder til sentralt på Lindeberg/Furuset i Oslo, enkel adkomst med T-bane, buss og bil. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. Og det er relativt stor andel av våre pasienter som har behov for behandling for traumer.

Det er et stort legemiljø ved vårt DPS med totalt 15 overleger og 7 LIS leger. Det er regelmessige legemøter med faglig innhold.

Ved allmennpoliklinikk A har vi totalt 13 stillinger og er p.t. tverrfaglig sammensatt av fire psykologspesialister, åtte psykologer, to overleger, en LIS, en sosionom og seksjonsleder (psykologspesialist). 

DPS Groruddalen består av 8 polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. De polikliniske seksjonene er fire allmennpoliklinikker, TiRe (psykosepasienter), Seksjon for gruppeterapi (pasienter med personlighetsforstyrrelser), Seksjon Helse- og arbeid (områdefunksjon), Akutteam, samt nyoppstartet FACT team i samarbeid med bydelene. Vi har også eMestrings team med behandlere som gir tilbud til pasienter med depresjon, panikklidelse og sosial angst.

Allmennpoliklinikkenes størrelse på 12-14 medarbeidere er strategisk valgt for å frem det gode sosiale miljøet som oppstår i små enheter med gode og trygge kollegiale relasjoner.  

Vårt opptaksområde består av bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune og har mange mennesker med flerkulturell bakgrunn. Vi har et tett samarbeid med NAV i bydelene gjennom samhandlingsprosjekt og vi er knyttet opp til en IPS konsulent. Vi ser at dette virker og det er svært givende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Alle søkere må søke elektronisk. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling, både medikamentell behandling og samtaleterapi, av pasienter med psykiske lidelser.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling.
 • Deltagelse i generelt utviklingsarbeid i seksjonen og avdelingen.
 • Bistand opp mot andre seksjoner ved DPS'et kan forekomme ved behov.
 • Delta i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring med DIPS journalsystem.
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Personlig egnethet.
 • Ønskelig med relevant erfaring innen psykisk helsevern/psykiatrien.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, motiverende og inspirerende.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner.
 • Interesse for å jobbe innen psykiatrien i spesialisthelsetjenesten.
 • Tar ansvar for eget bidrag til sosialt miljø og faglig utvikling.
 • Bidrar til å skape en stabil, støttende, bekreftende, konstruktiv, utviklende og trygg atmosfære i møter og samarbeid. 
 • Strukturert og organisert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet på Alna/Furuset for dere som bor i Oslo-området.
 • Enkel adkomst med offentlig transport eller bil. Gratis parkering.
 • Dagtidsarbeid ukedager kl. 0800-1600.
 • Fleksitidsordning etter gjeldende regler med kjernetid 0900-1500.
 • Vi har et stort legemiljø.
 • Regelmessige legemøter for alle legene med legefaglig psykiatrisk innhold.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner.
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten årlig og noen ganger også på Ahus-lekene.
 • Vi har fokus på våre pasienter gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling og fagutvikling og kvalitetsforbedring.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings -og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter.
 • I avdelingen har vi ressursgrupper i matriser på tvers av seksjonene: Undervisningskomite, sikkerhetsgruppe, selvmordsforebyggingsgruppe, gruppe for rus og avhengighet, testing og utredningsgruppe, forskningsutvalg og Checkware-gruppe (digitale utredningsløsninger).
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, samt rabatt på treningssentre.
 • Ahus har en boligstiftelse med personalboliger og det finnes personalbarnehage.
 • Lønn etter gjeldende overenskomster.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Trygve A. Sætherskar
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23141900 / 47252963
E-post: trys@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Groruddalen, allmennpoliklinikk A , Akershus universitetssykehus HF
Jerikoveien 28
1067 Oslo