Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Intervensjonssenteret er en tverrfaglig organisert avdeling som driver pasientbehandling, forskning, utvikling og opplæring. Avdelingen utvikler kirurgiske-, endoskopiske-, røntgen-, ultralyd- og MR-veiledede behandlingsprosedyrer i et høyteknologisk og tverrfaglig miljø med ulike medisinske spesialister, forskere og ingeniører.

Intervensjonssenteret har fem moderne hybride operasjonsstuer med angio, MR og CT. Alle kirurgiske disipliner har prosjekter på avdelingen. For tiden domineres aktiviteten av bildeveiledet gastro- og nevrokirurgi, intervensjonsprosedyrer på hjerte og kar, og navigasjonsstøttet cochlea- og skoliosekirurgi. I tillegg gjøres det eksperimentell forskning in vivo, in vitro og in silico.

Det er tilknyttet åtte professorater og seks forskningsgrupper til avdelingen hvor forskningsgruppen "Clinical and experimental cardiovascular monitoring" inngår i anestesiseksjonen. Det er tre anestesileger og syv anestesisykepleiere tilknyttet seksjonen i tillegg til en anestesilege i rotasjon fra anestesiavdelingen på
Rikshospitalet. Seksjonen samarbeider tett med Rikshospitalets anestesiavdeling. Mer informasjon om Intervensjonssenteret på vår hjemmeside www.ivs.no 

Arbeidsoppgaver

 • Gi anestesiservice til operasjoner og intervensjoner på avdelingen. 
 • Delta i planlegging og utføring av nye anestesiprosedyrer og behandlingsformer. 
 • Delta i kliniske og eksperimentelle forsøk som fagperson. 
 • Samarbeide med internt og eksternt personell som fagperson.
 • Delta i intern og ekstern opplæring og fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i anestesiologi
 • Behersker norsk og engelsk
 • Forskningskompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i et tverrfaglig miljø
 • Tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Andreas Westenvik Espinoza
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 23070151
  Søknad
  Søknad merkes: Refnr. 4745652608
  Arbeidssted
  Teknologi- og innovasjonsklinikken, Intervensjonssenteret, Seksjon for anestesiologisk forskning, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 20
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image