Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi søker deg som er barne- og ungdomspsykiater og vil være med å utvikle BUPAs behandlingstilbud i nytt sykehus Drammen

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Områdeseksjonene skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2025. Vi er nå i gang med et spennende utviklingsarbeid for hele avdelingen for å kunne tilby et godt og fremtidsrettet tilbud til barn og unge med psykiske lidelser, både i et nytt sykehusbygg og i alle poliklinikkene. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Derfor er vi opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen er det også flere pågående forskningsprosjekter og utviklingsarbeid.
 
Avdelingen består nå av fem lokalpoliklinikker med tilhørende FACT team, en nyopprettet spesialpoliklinikk og flere områdeovergripende seksjoner med tilhørende døgnenheter. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt. 
 
De områdeovergripende seksjonene har høsten 23 vært gjennom en omstillingsprosess for å forberede driften til innflytting i nytt sykehus i Drammen der BUPAs virksomhet blir samlet i enhet. Fra og med våren 24 vil alle behandlere ved nåværende områdeseksjoner være organisert i en felles behandlerseksjon med avd. overlege som nærmeste leder

Behandlerseksjonen på BUPA område lyser nå ut fast overlegestilling med oppstart våren 24

Frem til innflytting i nytt sykehus vil arbeidsted være på Åssiden i Drammen på Seksjon for utredning, døgnenheten.  Seksjonen har både en døgnenhet og et ambulant team, og har ansvar for utredning og stabilisering av ungdom med mistanke om eller etablert alvorlig psykisk lidelse/ psykosetilstand. Det er et fleksibelt samarbeid mellom døgnenheten og ambulant psykoseteam.

Etter innflytting i nytt sykehus i 2025 vil stillingen være tilknyttet BUPA behandlerseksjon og ha arbeidsted på Nytt sykehus i Drammen.   

Avdelingen har en stor, engasjert og stabil legegruppe. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. I overlegegruppen er det også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for legene i avdelingen

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
 • Være en aktiv bidragsyter i utviklingsarbeidet av BUPAs tjenestetilbud i nytt sykehus Drammen
 • Tett samarbeid med foresatte, førstelinjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten 
 • Veiledning og undervisning av LIS 
 • Det er valgfritt for overlege om man ønsker til å delta i avdelingens vaktordning, dette avtales nærmere ved tilsettelse 

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig at du er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner. 
 • Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonell loven § 20 a

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Oppstartstidspunkt avtales ved ansettelse

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå 

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Behandlerseksjonen, Vestre Viken
Valbrottveien 17
3024 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image