Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
ALIS-lege er ei utdanning- og fastlønsstilling på fastlegekontor med eit forløp på inntil 5 år der legen får gjennomført ei LIS3 spesialisering i almennmedisin. 
  • Kurativ legepraksis
  • Offentlege oppgåver på sjukeheim, helsestasjon, flyktningsteneste eller tilsvarande
  • Deltaking i interkommunal legevakt på Voss
Du må pårekne daglegevakt ein dag i veka og ved feriar/naudsynt behov. Arbeidstida på kvardagar er frå klokka 08:30-16:00. (Vaktdagar er du tilgjengeleg frå 08:00-16:00). Meirtid blir avspassert.
  • Lege med godkjenning som almennlege eller lege under rettleiing med gjennomført LIS1 innan oppstart
  • God klinisk vurderingsevne, engasjement og interesse for allmennmedisin.\
  • Kjennskap til norsk helsevesen
  • Naudsynt med førarkort klasse B
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskapar både munnleg og skrifteleg
Godkjendt politiattest må leggjast fram før tilsetjing, og referansar må leggjast ved søknad. 
Vi legg vesentleg vekt på personlege eigenskapar og samarbeidsevner.

Søknad må sendast via Jobbnorge: 

ALIS-lege (256235) | Vaksdal kommune (jobbnorge.no)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vaksdal kommune
Kontaktperson
Navn: Ole Miltzow Thorseth
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95444540
E-post: ole.thorseth@vaksdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Dale
Konsul Jebsensgate 16
5722 DALEKVAM
Søk på stillingen