Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fagdirektør ved Sykehuset Telemark ønsker å trappe ned, og vi søker derfor hennes etterfølger. Fagdirektøren leder området for Fag- og forskning som består Kvalitetsavdeling, Forskningsavdeling, samt smittevern og simuleringssenter. Enheten teller omtrent 20 medarbeidere.

Fagdirektøren er en del av administrerende direktørs ledergruppe og har en sentral rolle i ledelse og utvikling av foretaket. Vedkommende arbeider tett med administrerende direktør og fungerer som direktørens medisinskfaglige rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til gode rutiner og prosedyrer ved sykehuset, og sørge for at det drives aktiv kvalitetsforbedring knyttet til pasientbehandling og drift
 • bidra til gode rutiner for internkontroll
 • bidra til at sykehuset har høy forskningsaktivitet
 • bidra til å sikre gode og helhetlige pasientforløp på tvers av klinikker og i samarbeid med kommunene
 • ansvar for pasientsikkerhet på systemnivå og at sykehuset har høy kvalitet innen forebygging og håndtering av uønskede hendelser og klagesaksbehandling
 • fagdirektør har et særskilt ansvar innen legemiddelområdet og er foretakets legemiddelkoordinator
 • Ivareta systemeierskap og prosjekteierskap for flere store kliniske systemer og bidra til utvikling og gevinstrealisering av eksisterende og nye IKT-løsninger
 • være en tydelig leder som trives med å drive endringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • lege med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, gjerne med klinisk erfaring og  erfaring fra forskning
 • ambisjoner om at vi skal ha et aktivt forskningsmiljø, med faglige utviklingsambisjoner, der kunnskapsdeling står sentralt
 • ønske om å videreutvikle og foredle vårt kvalitets-, forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid
 • erfaring fra analyse og rapportering, ser gode løsninger og synergieffekter på tvers av avdelinger, systemer og prosesser
 • kandidaten bør helst ha ledererfaring, og må trives med å utvikle medarbeidere

Personlige egenskaper

 • gode evner til å bygge relasjoner og samarbeide bredt internt og eksternt
 • evne til strategisk ledelse, og er resultatorientert
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • lyst til og erfaring med å gjennomføre forbedringer og endringer

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende lederstilling
 • mulighet til å være med å forme Sykehuset Telemarks helsetilbud
 • en organisasjon som vil satse på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • god pensjonsordning gjennom KLP

 

Om du allerede bor i området så er du kanskje kjent med mulighetene vårt flotte fylke kan tilby. Vurderer du å flytte til Telemark, kan vi skryte av at tvillingbyene Skien og Porsgrunn har fått Attraktiv by-prisen 2021. Telemark er ofte kalt Norge i miniatyr, med kort vei til sjø og fjell. Her er det fortsatt hyggelige boligpriser sammenlignet med andre byer på det sentrale Østlandet. Telemark har et stort tilbud av aktiviteter året rundt som passer alle aldere. 

 

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Administrerende direktør Tom Helge Rønning på telefon 90204448. Fagdirektør Halfrid Waage kan også kontaktes på telefon 41558106.
 
Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten og dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke blir tatt til følge.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Halfrid Waage
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 41558106
E-post: waah@sthf.no
Navn: Tom Helge Rønning
Tittel: Admin. direktør
Telefon: 90204448
E-post: tom.helge.ronning@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 SKIEN