Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Gjøvik kommune har nå ledige fastlegehjemler ved Gjøvik legesenter. 

Gjøvik Legesenter er et kommunalt drevet legesenter i Gjøvik sentrum, med tilhold i store og gode lokaler.

Legesenteret er velutstyrt og har dyktige og erfarne helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Journal

Legesenteret har 7 fastlegelister. Legesenteret driftes med 8.2 avtale, dvs at kommunen drifter legekontoret og har personalansvar for hjelpepersonell. En lege er spesialist i allmennmedisin og næringsdrivende, 3 leger er fastlønnet og i ALIS-forløp.

Legesenteret har 3 ledige hjemler som pr dato er betjent av vikarleger på langtidsavtaler via vikarbyrå. Avtalene med vikarbyrå vil bli avsluttet ved rekruttering av faste fastleger / faste ALIS-leger i spesialiseringsforløp.

De ledige fastlegelistene er på 1000-1100 pasienter. 

Listelengden kan tilpasses ALIS-leger i spesialiseringsforløpet.

Kjøp av pasientliste (goodwill): Gjøvik kommune har kjøpt pasientlistene fra fratredende leger slik at det er ingen etableringskostnader for nye faste fastleger.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler. 
 • Ingen tilpliktet kommunal bistilling ved oppstart.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret ved ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter lege med interesse for allmennmedisin.
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin ALIS (LIS3) med fullført LIS1.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til refusjon fra Helfo.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Krav om godkjent politiattest 
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel.
Vi kan tilby:
 • Et allmennlegemiljø med både unge leger i ALIS-forløp og erfarne spesialister i allmennmedisin.
 • Detaljerte ALIS-avtaler som beskriver spesialiseringsforløpet og hva det gis tilskudd til og utgiftsdekning for.
 • Veiledning fra spesialist i allmennmedisinog samt supervisjon i klinisk hverdag.
 • Kommunen har egen stilling for utdannelsesansvarlig kommunelege. 
 • Ved næringsdrift kompensasjonsordning for fravær grunnet barns sykdom.
 • Kommunal tilsetting med fastlønn / fastlønn med andel av omsetning som alternativ til privat næringsdrift i enkeltpersonforetak kan vurderes.
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Gjøvik legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 94161355
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig kommuneoverlege
Telefon: +47 99703963
Navn: Eivind Krågebakk
Tittel: Daglig leder
Telefon: +47 92426635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik
Fahlstrømsplass
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image